Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 listopada 2011 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 14:59

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 listopada 2011 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Tematem zasadniczym dzisiejszej sesji Rady jest ustalenie wysokości podatków lokalnych, których wysokość będzie miała bezpośredni wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu oraz poziom realizacji zadań gminy. Przygotowując projekt budżetu na czas kryzysu staraliśmy się aby był wypośrodkowany, był kompromisem pomiędzy potrzebami miasta a obciążeniem mieszkańców i przedsiębiorców. Zanim przystąpimy do debaty w tej sprawie przedstawię Państwu krótkie sprawozdanie z realizacji bieżących spraw.

14 listopada br została odebrana budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II, w ramach programu „Radosna Szkoła”. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 332 472 zł, z czego 45,5% wynosi dofinansowanie z programu rządowego. Zamontowane urządzenia wymagają odbioru jakościowego przez wyspecjalizowaną firmę wskazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwsza kontrola wykazała usterki które muszą zostać usunięte przez wykonawcę w ciągu ok. 2 tygodni. Nowe place zabaw, ze względu na bezpieczeństwo,  dostępne będą dla dzieci dopiero wiosną. w okresie zimowym nawet przy dodatniej temperaturze część nawierzchni lub urządzeń może być oblodzona a wtedy nie trudno o wypadek.

Kontynuowany jest remont budynku Przedszkola Nr 3 na potrzeby żłobka który ma powstać od 1 stycznia. w chwili obecnej ocenia się zaawansowanie prac na 60%. Ogłoszony został również konkurs na kierownika nowej placówki. Aby ograniczyć koszty funkcjonowania żłobka  zdecydowałem o zatrudnieniu kierownika tej jednostki w wymiarze ¼ etatu.

Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 55 tys. (ok. 75% wartości zadania) na realizację projektu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze”.   Celem projektu jest poprawa sytuacji bytowej, szczególnie mieszkaniowej,  tej grupy społecznej . w ramach projektu planuje się remont 2 budynków komunalnych, które zamieszkują rodziny romskie, przy ul. Zaszkolnej oraz przy ul. Krótkiej. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Ministerstwem.

Warunki atmosferyczne pozwoliły na realizację robót drogowych. Wykonano remont cząstkowy ulic Gilewskiego i Krótkiej masą mineralno – asfaltową. (Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Maksbud. Wartość wykonanych robót wyniosła 5850 zł.) oraz  remont miejskich dróg gruntowych obejmujący ulice Walendziuki, Sosnową, Krzywą, Marii Konopnickiej. Polegał on na utwardzeniu ok. 372 mb ulic destruktem, którego zużyto łącznie 420 ton. Koszt robót wyniósł 16 531 zł. Wykonawcą była firma DIMEX.

W ulicach Gilewskiego i Marii Konopnickiej (prawa strona) wybudowano 280 mb chodnika. Przy budowie, częściowo, wykorzystano materiały z rozbiórki ulicy Pałacowej ( 280 mb krawężnika i 180 mkostki brukowej). Wartość robót wyniosła 34 166 zł.

Planowana jest zmiana organizacji ruchu w ulicach: Zaszkolnej, Ks. Ściegiennego i Przybyszewskiego. w związku z tym zamówiono 30 szt. znaków drogowych i słupki na łączną wartość 3 426 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zbyta została nieruchomość położona przy ul. Kilińskiego o pow. 253 m. Cena jaką uzyskano na przetargu to 30 300 zł + podatek VAT.

Negatywnie zakończyły się przetargi na:

- sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 7907 m2

- oraz sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada o pow. 1044 m2.

W przypadku nieruchomości przy ul. Ciechanowieckiej na 5 grudnia został zaplanowany drugi przetarg, przy czym cena wywoławcza została obniżona z 360 000 zł  na 310 000 zł.

W ramach poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległych dokonano sprzedaży, na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, działki o pow. 36 m2położonej przy ul. Pałacowej. Nieruchomość została zbyta za 6 000 zł. + podatek VAT.

Zdecydowałem również o zbyciu w tym samym trybie, na rzecz właścicieli działek z ul. Kasztanowej i Obrońców Westerplatte, 12 działek o łącznej powierzchni 989 m2. Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosą 72 593 zł.

Na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczona została także działka o pow. 14 m2położona przy ul. Grodzieńskiej.

W pierwszym kwartale następnego roku planowana jest sprzedaż dwóch działek położonych przy ul. Ciechanowieckiej, na terenie byłego POM, o łącznej powierzchni 1158 m2.

Opracowany został projekt  „Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2012-2015 dla miasta Siemiatycze”. Aktualnie on został skierowany do niezbędnych uzgodnień po otrzymaniu których zostanie przedstawiony Radzie Miasta.

Od poniedziałku pod adresem www.siemiatycze.eu,  ruszy nowa strona internetowa Miasta. w ogólnym ujęciu zawiera informacje przydatne mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym nasze miasto. Ważną jej część stanowią wiadomości urzędowe, w tym sprawozdania składane przeze mnie na sesji rady, oraz procedury załatwiania spraw w urzędzie. Mam nadzieję, iż strona spełni oczekiwania użytkowników, a zawarte w niej treści i informacje okażą się przydatne.

Wydany został  dwujęzyczny folder Siemiatycze - Postawy promujący miasta partnerskie. Jest on pamiątką spotkania młodzieży w dniach 20-28 sierpnia br.  w ramach projektu pt. Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach. Folder został wspólnie przygotowany przez obu partnerów projektu. Poza informacjami dotyczącymi Siemiatycz i Postaw zawiera także przepisy kulinarne kuchni polskiej i białoruskiej. Były one wypraktykowane w trakcie warsztatów kulinarnych, które odbyły się w sierpniu w amfiteatrze miejskim.

W urzędzie Miasta  rozpoczęto proces migracji danych z ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej. Proces ten dokonywany jest stopniowo i zakończy się z dniem 31 grudnia br. Od 1 stycznia 2012 r. organem ewidencyjnym dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie Minister Gospodarki. Warunkiem przeniesienia wpisu przedsiębiorcy do centralnego rejestru ministerstwa jest kompletność danych w nim zawartych, w tym m.in. danych dotyczących numeru PESEL, NIP oraz kodów działalności gospodarczej zgodnych z klasyfikacją PKD 2007. Do osób, które nie dokonały aktualizacji wpisów wysłano ok. 300 wezwań do uzupełnienia danych.

Ruszyły przygotowania do włączenia Urzędu Miasta do aplikacji ZMOKU – przeznaczonej do realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Umożliwi ona komunikację urzędów gmin z całego kraju z Systemem Rejestrów Państwowych MSWiA.

Od 1 listopada miasto realizuje projekt „Skuteczne NGO – Strategia współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 10 listopada. w miesiącach grudzień – styczeń planowane jest powołanie Rady Pozarządowej Miasta Siemiatycze oraz spotkania w grupie roboczej. w rezultacie spotkań i dyskusji zdefiniowane zostaną m. in. priorytety w zakresie współpracy samorządu miasta i lokalnych organizacji pozarządowych. Następnie opracowana zostanie Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.

    

W listopadzie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Akademia Super Babci i Super Dziadka”.  Projekt ma na celu ożywienie środowiska osób starszych i docelowo zaangażowanie w wolontariat w pracy z młodzieżą. w ramach projektu planuje się m.in.:

    

- wyjazdowe warsztaty edukacyjne w Szkole Super Babci i Dziadka

- spotkania integracyjne,

- zajęcia relaksacyjne,

- wyjazd integracyjny.

Na dzień dzisiejszy mamy informację, że projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

18 listopada odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców pt. „Wychowanie to nie prosta rzecz”. Wzięło w nim udział 24  rodziców, którzy w oparciu o własne doświadczenia oraz praktyczne rady trenera białostockiej KLANZY uzyskiwali porady na nurtujące ich problemy związane ze współczesnym rodzicielstwem. 3-godzinne spotkanie okazało się zbyt krótkie i poruszane tematy nie zostały wyczerpane. Planujemy by tego typu spotkania odbywały się również w przyszłości.

Miasto przystąpiło do udziału w niemieckim programie FreD goes net (wdrożonego w Polsce przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii). Do współpracy zostały zaproszone placówki oświatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach. Program adresowany jest do osób w wieku 14-21 lat które eksperymentowały z alkoholem, narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi (z wyjątkiem heroiny). Celem programu jest umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie środków psychoaktywnych. Spotkania z młodzieżą poprowadzą terapeuci uzależnień Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP” z Białegostoku posiadający certyfikaty trenerów FreDa.

Dziękuję z uwagę.

Czytany 2103 razy