Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 744

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach (5)

logo pjsnm

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach, który zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni. W Mieście Siemiatycze zrealizowane będą nowe nasadzenia oraz odbudowa już istniejących terenów zielonych, aby poprawić stan powietrza na jego terenie oraz zachować atrakcyjność miasta tak dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych.

Zastosowanie pasów zieleni i zadrzewienia przyulicznego umożliwi redukcję zanieczyszczeń pochodzących z samochodów korzystających z ulic objętych projektem. Kolejnym celem projektu jest nasadzenie zieleni izolacyjnej na terenie Szkoły Muzycznej, która częściowo leży w granicach pasa drogowego. Konieczność taką uwzględnia lokalizacja obiektu przy drodze krajowej o dużym nasileniu ruchu, hałasu i zanieczyszczeń. Ponadto placówka oświatowa o takim profilu wymaga specyficznego otoczenia, a w tym przypadku jego poprawy poprzez wprowadzenie dodatkowej izolacji w postaci zieleni.

Projekt jest spójny z osią priorytetową II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację jej celu nadrzędnego, jakim jest dla projektów w zakresie ochrony środowiska miejskiego, poprawa jakości życia ludzi.

Celem działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach, w który w całości wpisuje się realizowany projekt, powiększając powierzchnie zielone na terenie Miasta Siemiatycze. Projekt pomoże również w osiągnięciu wskaźnika rezultatu strategicznego, jakim jest „Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów”. Projekt przewiduje zagospodarowanie 51 381 m2 powierzchni.

Ponadto projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza. Na terenie Miasta Siemiatycze wyróżnia się kanały przewietrzające, którym najczęściej są obszary o niewysokiej zabudowie oraz roślinności wysokiej. Poziomy przepływ mas powietrza odbywa się głównie następującymi ulicami miasta: Górną, Wysoką, Armii Krajowej. Głównym korytarzem przepływu mas powietrza w kierunku zachód wschód jest ulica Górna i Wysoka. Zwiększenie stopnia zazielenienia miasta, szczególnie od strony południowo zachodniej, zmniejszy wnikanie dużych mas powietrza do tej części miasta poprzez ich wyciszenie i spowolnienie. W pozostałych częściach miasta wykonanie nasadzeń będzie miało wpływ na pionowe ruchu powietrza-konwekcję.

Lokalizacja przedsięwzięcia dotyczy wyodrębnionych 7 części:
I. CZĘŚCI REPREZENTACYJNA: mieszkańcy Placu Jana Pawła II, ul. Leg. Piłsudskiego, Szkoła Muzyczna. Umieszczenie pasu izolacyjnego w postaci iglaków poprawy warunki pracy i nauki uczniów szkoły.
II. STREFA REKREACYJNO-KRAJOBRAZOWĄ Z FUNKCJĄ SPORTOWĄ:
ul. Nadrzeczna, ul. Sportowa, ul. F. Chopina, ul. A. Mickiewicza, ul. J. Słowackiego.
III. OSIEDLE MIESZKANIOWE Z ZABUDOWĄ JEDNORODZINNĄ:
mieszkańcy ul. Kasztanowa, ul. Świerkowa, ul. Słowiczyńska.
IV. OSIEDLE ZABUDOWY WIELORODZINNEJ:
mieszkańcy ul. Gen. W. Andersa, ul. Górna, ul. Wysoka i okolice kotłowni, ul. I. Gilewskiego.
Z poprawy estetyki skorzystają mieszkańcy ul. Wysokiej. Teren kotłowni wizualnie zostanie oddzielony szpalerami bzu. Na skarpie na tle istniejącej zieleni posadzono graby, jarząb formę płaczącą, a jej zbocze umocniono tawułą.
V. TEREN PRZYLEGŁY DO CMENTARZA:
ul. B. Głowackiego.
VI. TERENY NIEZAGOSPODAROWANE:
ul. Jabłoniowa, ul. Wiśniowa, ul. A. Jabłonowskiej, ul. S. Żeromskiego, ul. Armii Krajowej.
VII. Tereny przy ul. Żwirki i Wigury.

W ramach projektu przewidziano:

  Ogółem
Sadzenia drzew i krzewów 10604 szt.
Trawniki 8 668 m2
Zakładanie łąk kwiecistych 12075 m2
Sadzenie bylin 6251 m2
Odmłodzenie żywopłotu 240 m2
Pielęgnacja drzew i krzewów 10604 szt.
Pielęgnacja trawników i łąk 19542 m2
Pielęgnacja bylin 6251 m2
Wycinka drzew 5 szt.
Wykonanie nawierzchni żwirowych 377 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 1226 m2


Całkowita wartość projektu wynosi 2 317 594,09 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 969 954,97 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.