Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 744

Plac Integracji Społecznej

wtorek, 25 maj 2021 13:56

logooze2020

Umowa na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego" została podpisana 13 grudnia 2019 r.

Celem projektu jest nadanie nowych walorów funkcjonalnych przestrzeni miejskiej zlokalizowanej nad zbiornikiem wodnym w Siemiatyczach oraz ulepszenie jej estetyki poprzez nadanie funkcji rekreacyjnej. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie Placu Integracji Społecznej jako miejsca rekreacji i wypoczynku dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów ze wszystkich grup wiekowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty ziemne i prace rozbiórkowe, przygotowanie trawników, ścieżek chodnikowych, nawierzchni bezpiecznych, wyposażenie w urządzenia rekreacyjne oraz ogrodzenie i oświetlenie terenu. W ramach małej architektury zaplanowano urządzenia dla różnych grup wiekowych - zarówno siłownię zewnętrzną jak i elementy placu zabaw dla dzieci. Wśród celów szczegółowych podkreślić należy ten dotyczący włączenia społecznego osób zamieszkujących tereny zdegradowane poprzez stworzenie im godnych warunków do życia, poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwienie aktywizacji tych osób. Grupą docelową są dzieci i młodzież oraz osoby po 50 roku życia w tym seniorzy. Do grupy pośrednich beneficjentów należy także zaliczyć całą społeczność lokalną, która będzie mogła korzystać ze wspartej infrastruktury.

Zakres projektu wynika wprost z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2023, który znajduje się w prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wykazie programów rewitalizacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 547 962,14 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 392 998,44 zł.

Czytany 1272 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 maj 2021 14:09