Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 744

KAPITALnie RAZEM w Siemiatyczach

czwartek, 12 maj 2022 14:34

Zestaw logotypow kolorowych EFS

Projekt „KAPITALnie RAZEM w Siemiatyczach” nr projektu: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-0585/20-00

Umowa na realizację projektu została podpisana 21 października 2021 r. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt pn. "KAPITALnie RAZEM w Siemiatyczach” zakłada edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym.
Projekt będzie realizowany w okresie maj 2022 - październik 2022.
Dzięki odbytym w ramach zadania 1 warsztatom pn. „Mogę więcej” uczestnicy będą wraz z najbliższym otoczeniem poznawać od praktycznej strony niuanse partycypacji w życiu społecznym współorganizując i współmoderując wydarzenia takie jak: miejska gra terenowa, spotkania pn. "Poznaj swojego sąsiada" czy festiwal, co wzbudzi w nich poczucie sprawczości i otwartości na własne otoczenie i świat.
Główne rezultaty jakie zostaną osiągnięte w wyniku wsparcia to: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 20 os. Zakłada się uzyskanie kompetencji społecznych u 20 os (10k,10m).
Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1. Warsztaty pn. ”Mogę Więcej” – warsztaty aktywizujące
2. Miejska Gra terenowa
3. Spotkania pn. "Poznaj swojego sąsiada"– możliwość przeprow. dyskusji i spotkań z władzami miasta, jednostek podległych oraz lokalnych NGO, debaty
4. Festiwal – jako miejsce integracji wielopokoleniowej, integracja, debata.

Operacja będzie oddziaływała pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR (dzieci i młodzież oraz ich rodziny z terenu miasta Siemiatycze, w tym ze środowisk najuboższych, zagrożone dziedziczeniem ubóstwa).
Całkowita wartość projektu: 97001,25 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 92150,65 zł.


 Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu
„KAPITALnie RAZEM w Siemiatyczach”

Ogłaszamy nabór osób w wieku 15-70 lat do uczestnictwa w projekcie pn. „KAPITALnie RAZEM w Siemiatyczach”.

Projekt realizowany jest w okresie od maja do października 2022 r.

W ramach projektu odbędą się działania:

- Warsztaty „Mogę więcej” -  związane z organizacją życia społecznego i aktywizacji społecznej

- Miejska gra terenowa – zajęcia rozwijające kompetencje związanej z integracją społeczną i współpracą

- Spotkania pn. „Poznaj swojego sąsiada”

- Festiwal integracyjny

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze - kliknij tutaj, aby przejść do BIP 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych do 30.05.2022 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, numer umowy: UDA-RPPD.09.01.00-20-0585/20-00 z dnia 28.10.2021 r.

Czytany 586 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 sierpień 2022 16:25