Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach

poniedziałek, 27 marzec 2023 16:46

flaga i godło RP

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na nieruchomości nr 3529/1 w Siemiatyczach (obręb 2).

Prace będą polegały na wymianie przestarzałych urządzeń w istniejącym budynku krat, w tym remoncie istniejącej kraty oraz budowie całorocznego budynku technicznego, wyposażonego w urządzenia sitopiaskownika, prasopłuczki, płuczki piasku oraz wentylację mechaniczną z systemem dezodoryzacji. Obiekt ten wraz z zainstalowanymi urządzeniami zastąpi istniejący piaskownik, będący otwartym zbiornikiem betonowym. W ramach zadania przewidziano doposażenie obiektu w niezbędne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć elementy (np. urządzenia kontrolne, sprzęt teleinformatyczny, sprzęt czyszczący itp.)

Przedsięwzięcie będzie polegać w szczególności na:

1) Wymianie i remoncie urządzeń technologicznych w istniejącym budynku krat, w tym przewidziano:

– remont istniejącej kraty (szt. 1): krata automatyczna taśmowa Aqua Screen typu KLRV – 03 o prześwicie 3 mm i szerokości 800 mm z praską płucząca skratki

– demontaż kraty ręcznej (szt. 1): krata ręczna jako awaryjna z ręcznym usuwaniem skratek o prześwicie 10 mm

– montaż projektowanej kraty mechanicznej (szt. 1): krata mechaniczna o prześwicie 3 mm i szerokości 800 mm

– towarzyszące prace remontowe pomieszczenia krat (odmalowanie, odnowienie elementów konstrukcji)

2) Wykonaniu obejścia awaryjnego, przez które będą płynąć ścieki na czas budowy budynku technicznego

3) Demontażu i wyburzeniu istniejącego obiektu piaskownika, będącego otwartym zbiornikiem betonowym

4) Budowie budynku technicznego (murowany, jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem jednospadowym, kubatura 1688,0 m3), w tym:

– montaż urządzenia sitopiaskownika (szt. 2);

– montaż urządzenia prasopłuczki (szt. 1);

– montaż urządzenia płuczki piasku (szt. 1);

– budowa wentylacji mechanicznej dla budynku z systemem dezodoryzacji.

5) Do budynku planuje się doprowadzenie przyłącza wody wodociągowej niezbędnej do celów technologicznych, oraz płukania sitopiaskownika i innych urządzeń.

6) Do budynku planuje się wykonanie przyłącza elektrycznego prądu niskiego oraz prądu średniego napięcia. Projektuje się oświetlenie terenu przy pomocy opraw oświetleniowych zewnętrznych, montowanych na ścianie projektowanego budynku. Na potrzeby kabli sterowniczych do urządzeń projektuje się kanalizację teletechniczną. Kanalizacja teletechniczna zostanie ułożona pod utwardzonym gruntem oraz w niezadrzewionych pasach zieleni.

7) W zakresie doposażenie obiektu w niezbędne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć elementy (np. urządzenia kontrolne, sprzęt teleinformatyczny, sprzęt czyszczący itp.)

Wykonawcą inwestycji jest firma EKO-MTK Sp. z o. o. z Nadarzyna, natomiast kompleksowy nadzór inwestorski sprawuje Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. z Białegostoku.

Inwestycja pozwoli na poprawę funkcjonalności i obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w przyszłości.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga w kwocie 6 650 000,00 zł. Wartość inwestycji wyniesie 8 118 000 zł.

Zadanie realizowane w okresie od marca 2023 r. do czerwca 2024 roku.

 

 pl lad

 

Czytany 587 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 marzec 2023 11:12