Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742
poniedziałek, 27 kwiecień 2015 12:01

Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi

W okresie od listopada do kwietnia 2012 r. Miasto Siemiatycze realizowało projekt „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi”. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych z terenu Siemiatycz: KKS Orzeł, Towarzystwo Sportowe, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych, Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz, Polski Związek Wędkarski Koło w Siemiatyczach, Front Narodowy Wielkiej Polski, Stowarzyszenie Bioregion, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział przy Parafii p.w. WNMP, Stowarzyszenie Klub Literacki, Uczniowski Klub Sportowy „Promyk”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, Miejski Klub Sportowy Cresovia, a także przedstawiciele samorządu miejskiego (Urzędu Miasta Siemiatycze oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Od grudnia 2011 r. organizacje i przedstawiciele samorządu miasta uczestniczyli w pracach grupy roboczej m.in. analizując słabe i mocne strony współpracy organizacji z władzami miasta. W czasie spotkań konsultacyjnych przekazywane były różnorodne informacje, w tym dotyczące możliwości finansowania działań przez organizacje oraz planowania ścieżki rozwoju organizacji. W efekcie prac grupy ukonstytuowała się Rada Pozarządowa Miasta Siemiatycze – w ogólnym założeniu organ opiniodawczo-doradczy samorządu w sprawach organizacji działających w mieście.

Celem projektu było zdefiniowanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu miejskiego i lokalnych NGO oraz opracowanie Strategii Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.

Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017 została przyjęta uchwałą Rady Miasta 27 kwietnia 2012 r. Ma charakter uzupełniający wobec Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016. Głównym zadaniem programu jest określenie priorytetowych działań finansowanych z budżetu miasta w ramach środków przeznaczonych na zadania pożytku publicznego oraz trybu wyłaniania beneficjentów. Strategia wyznacza cele współpracy i wskazuje działania planowane w tym zakresie do roku 2017. Konsultacje dokumentu miały charakter lokalny, większość uwag zgłosiły organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie. Określone w dokumencie mechanizmy współpracy nastawione są głównie na działania bezkosztowe lub takie, które mogą zostać sfinansowane i zrealizowane ze środków zewnętrznych. Poprzez te działania samorząd pragnie włączyć organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej do wspólnego rozwiązywania problemów środowiska i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

        W ujęciu ogólnym Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017 przedstawia założenia przyszłej współpracy samorządu miasta z organizacjami pozarządowymi. Profesjonalizacja działalności organizacji, zwiększenie ich udziału w realizacji zadań publicznych, poprawa dostępności do usług prawnych i księgowych, zwiększenie umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i zarządzaniu organizacją, promocja działalności organizacji to tylko część planowanych do realizacji zadań. Mają być realizowane we współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i środowiskiem lokalnych przedsiębiorców.

Czytany 11958 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 czerwiec 2020 13:41