Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 14:19

”Docenić czas. Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne. Siemiatycze-Zehdenick 2008”

Celem projektu było wzmocnienie więzi, umocnienie dialogu i zbliżenie mieszkańców dwóch miast partnerskich poprzez umożliwienie im uczestnictwa we wspólnych spotkaniach i zajęciach edukacyjnych pozwalających na zdobycie nowych, bądź poszerzenie posiadanych umiejętności, głównie tanecznych i plastycznych. Grupę bezpośrednich adresatów stanowiły 24 młode osoby, w tym 12 osób z Zehenick i 12 z Siemiatycz. Poza nimi w projekcie uczestniczyły również inne osoby – tłumacz, opiekunowie grupy polsko-niemieckiej, instruktorzy, koordynator projektu, burmistrz.

Główny blok zajęć przewidzianych do realizacji w projekcie stanowiły warsztaty taneczne. Poza nimi młodzież uczestniczyła również w zajęciach o charakterze edukacyjnym z dziedziny sztuki plastycznej i malarstwa. Warsztaty taneczne poprowadził doświadczony instruktor tańca - Krzysztof Szyszko, choreograf i założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”.

W warsztatach pary mieszane polsko-niemieckie zdobywały i doskonaliły swoje umiejętności taneczne. Podczas występu Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie“ młodzież zapoznała się z podstawowymi polskimi tańcami narodowymi. Kilka dni ciężkiej pracy i wysiłków uczniów miało swój finał w trakcie programu Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę“, kiedy to polsko-niemiecki układ taneczny został zaprezentowany mieszkańcom i publiczności.

W programie spotkania, obok nauki tańca, przewidziane zostały również zajęcia edukacyjne z zakresu sztuk plastycznych i malarstwa. W ich trakcie młodzież pod okiem doświadczonego plastyka i pedagoga Henryka Świerżewskiego poznała podstawy malarstwa (głównie - akwarela), techniki rysunku (rysunek węglem, pastelą), jak również zdobyła wiedzę na temat technik obserwacji świata i elementów otaczających. Pomocne okazały się rozmowy o takich sprawach jak "światło", "kształt", "kolor”.

Najciekawsze prace powstałe w trakcie warsztatów plastycznych zaprezentowane zostały podczas wystawy, zorganizowanej w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, której prezentacja odbyła się 27 czerwca br. po koncercie muzycznym zorganizowanym przez nauczycieli i wychowanków Szkoły Muzycznej. W trakcie warsztatów plastycznych część obiektów stanowiły miejscowe zabytki i inne miejsca ważne ze względu na swoją wartość historyczną czy kulturową, w ten sposób uczestnicy projektu poznali historię tych miejsc i miasta.

Warsztaty plastyczne pomogły młodym ludziom pośród rozlicznych, codziennych zajęć, odnaleźć w sobie artystę, tak by umieć odkrywać świat własnymi oczami. Głównie odbywały się one w plenerze na terenie Siemiatycz, ponadto zorganizowany został jeden wyjazd plenerowy do Skansenu w Ciechanowcu połączony z wizytą w Muzeum Rolnictwa. Grupa niemiecka część prac zabrała ze sobą do Niemiec jako upominek dla Burmistrza Miasta Zehdenick.

Program spotkania przewidywał ponadto inne aktywności sportowe i rekreacyjne. Do wspólnej zabawy przyłączyli się harcerze organizując zabawy w trakcie ogniska integracyjnego, które miało miejsce w harcówce miejskiej. Wspólną dyskotekę zorganizował Siemiatycki Ośrodek Kultury, pracownicy SOK przygotowali również wystawę prac plastycznych, której otwarcie poprzedził koncert muzyczny w wykonaniu pracowników i wychowanków Szkoły Muzycznej. Zabawy sportowe (siatkówka, piłka nożna, badminton, tenis) przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Umożliwienie uczestnikom wspólnego spędzenia czasu i uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych przyczyniło się do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim było zbliżenie do siebie i nawiązanie bliższych kontaktów między mieszkańcami miast partnerskich. Realizacja projektu przyniosła bezpośrednim uczestnikom również inne korzyści takie jak: ukształtowanie pozytywnych motywacji do rozwijania swoich pasji i zainteresowań; pobudzenie aktywności do poszukiwania aktywnych form spędzania wolnego czasu; podniesienie poziomu znajomości języka obcego, zdobycie nowych umiejętności językowych i uświadomienie „wartości”, jaką jest znajomość języków obcych; zdobycie wiedzy na temat kultury, historii i tradycji miast partnerskich, a przez to Polski i Niemiec; integracja uczestników projektu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń.

Z anonimowych ankiet podsumowujących projekt wynika, iż poziom zadowolenia z uczestnictwa w projekcie oceniony został na poziomie – bardzo zadowolony (w skali – bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony). Jednocześnie jako mocne strony spotkania wskazywane były najczęściej: możliwość nawiązania nowych kontaktów, wspólnego spędzania czasu, zdobycie nowych umiejętności tanecznych i malarskich, zdobycie wiedzy na temat historii miasta i okolic w trakcie pogadanek z przewodnikiem, wspólne posiłki. Z ankiet wynika również, że młodzież, głównie polska, odnosząc się do słabych stron spotkania, pisała głównie o trudnościach w komunikacji ze względu na barierę językową. Wnioski, jakie nasunęły się w tym zakresie, na koniec spotkania pozwoliły młodzieży uświadomić sobie jak istotna w dzisiejszych czasach jest nauka i znajomość języków obcych na odpowiednim poziomie.

Czytany 11330 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 kwiecień 2021 14:44