Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Program teleopieki domowej

piątek, 24 maj 2024 08:44
Miasto Siemiatycze realizuje projekt  PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami Miasto Siemiatycze realizuje projekt PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

 

logotypy Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, flaga RP, flaga UE, logo Podlaskie

Projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a partnerami 35 gmin województwa podlaskiego, w tym Miasto Siemiatycze.

Wartość projektu Miasta Siemiatycze -2 250 248,00 zł, w tym: 2 137 735,60 zł – kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 112 512,40 zł – wkład własny Miasta Siemiatycze.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenckich – realizowanych w miejscu zamieszkania oraz usług teleopiekuńczych.

Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest do mieszkańców województwa podlaskiego spełniających co najmniej jednen z poniższych warunków:

- osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku od 18 lat,
- osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 lat,
- osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 18 lat.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2024 r. do 31.12.2027 r.


 logotypy Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, flaga RP, flaga UE, logo Podlaskie

Tytuł

projektu

PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ – PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w   ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych

Realizatorzy

Województwo Podlaskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy  Łomża

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku

Zadania, działania

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich - realizowanych w miejscu zamieszkania tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne  technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu. Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi  sąsiedzkie i opiekuńcze.

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z  wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki. Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z  kryteriów:

a) wiek - powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

b) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

c) niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat;

d) zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat;

oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne.

Cel projektu

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.

Efekty, rezultaty

Wsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Wartość projektu

 44 712 987,40 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+)

38 006 039,29 zł

Czytany 328 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 maj 2024 15:25