Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 11:53

Równi na starcie

Projekt p.n. „Równi na starcie” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” , był realizowany przez Miasto Siemiatycze/Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w SIemiatyczach w okresie od 06.09.2010 roku do 30.06.2011 roku. Projekt dotyczył wsparcia inicjatyw edukacyjno-psychologicznych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. W skład tej jednostki wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3 (SP) oraz Gimnazjum nr 2 z oddz. integracyjnymi (Gim.). W projekcie uczestniczyło 430 uczniów oraz 50 nauczycieli.

CEL OGÓLNY: Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów ZSz im. J.P.II zmierzające do zmniejszenia oddz.czynników utrudniających uczestnictwo w proc. kształcenia a także uzupełnienie i rozszerz. oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Wyrównanie szans edukacyjnych 395 dzieci - uczniów SP nr 3 oraz Gimn. nr 2 w S-tyczach w stosunku do poziomu szkolnictwa w większych miastach poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozszerz. programu, poprawa dostępu do edukacji.

2. Rozwój komp. kluczowych.

3. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów 30 uczniów oraz pomoc psychol. i logopedyczna.

4. Przeciwdziałanie przemocy w szkole.

5. Zmniejszenie negat. efektów oddziaływania cz. ekonomicznych, społecznych i kulturowych na edukację uczniów ZSz.

6. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.

7. Poprawa wyników z egz.

8. Podniesienie sprawności psycho-ruchowej uczniów, zniwelowanie wad postawy.

9. Większa dostępność do wiedzy min. poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zwiększenie atrakcyjności zajęć.

10. Zorganizowanie zajęć w sposób umożliwiający rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym - odpowiadając na potrzeby pracujących rodziców.

11. Wdrożenie nowych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne formy.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: "NOWOCZESNA SZKOŁA" - szkolenie dla 50 nauczycieli z nowoczesnych metod nauczania i oceniania; "PORADNIA UŚMIECHU" doradztwo pedagogiczno-psychologiczne, Indywidualne spotkania raz w tygodniu przez 6 miesięcy dla 36 uczniów; zaj. dydaktyczno -wyrównawcze oraz rozwijające z matematyki, przyrody, języka polskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, zajęcia ruchowe, wycieczki edukacyjne.

Wartość projektu wyniosła 294 160 zł.

Czytany 11208 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 czerwiec 2020 13:38
Więcej w tej kategorii: « Wiem więcej Super przedszkole »