Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Klub Aktywnego Seniora w Siemiatyczach

poniedziałek, 26 wrzesień 2022 14:52
Mozaika zdjęć z zajęć i wyjazdów siemiatyckich seniorów; zdjęcia z arch. Klubu Seniora Mozaika zdjęć z zajęć i wyjazdów siemiatyckich seniorów; zdjęcia z arch. Klubu Seniora

Logotyp Fundusze Europejskie, flaga RP, logotyp Podlaskie, flaga Unii Europejskiej

26.09.2022 r.

KLUB AKTYWNEGO SENIORA W SIEMIATYCZACH to tytuł projektu Miasta Siemiatycze (lider) / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (realizator), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie oferty usług opiekuńczych świadczonych w istniejącej placówce Klub Senior+ II w Siemiatyczach poprzez wprowadzenie nowych rodzajów zajęć i zwiększenie liczby uczestników o 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowy zakres działań:

- zagospodarowanie czasu wolnego min: warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, kulinarne, o tematyce wolontariatu;
- działania prozdrowotne: zajęcia ruchowe i z edukacji prozdrowotnej, spotkania z psychologiem;
- udział w kulturze i życiu codziennym: spotkania integracyjne, wyjazdy do teatru, kina, opery.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie Siemiatycz.

Wartość projektu 394 496,25 zł, w tym wkład własny 19 724, 81 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 374 771,44 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.


5.05.2023 r.

Z końcem kwietnia 2023 r. Miasto Siemiatycze zakończyło realizację projektu pn. KLUB AKTYWNEGO SENIORA W SIEMIATYCZACH, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego i przeszło do okresu utrzymania trwałości projektu.

Miasto Siemiatycze wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach będą w dalszym ciągu realizować usługi opiekuńcze świadczone w istniejącej placówce Klub Senior+ II w Siemiatyczach poprzez organizację różnorodnych form aktywności seniorów. Co najmniej do maja 2025 r. planuje się utrzymanie instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług społecznych w ramach utworzonych miejsc.

Czytany 624 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 maj 2023 12:03