Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 744

Zdrowie

W tym dziale:

Profilaktyka uzależnień (3)

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Siemiatycze do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Joanna Kamila Balejko
ul. Leg. Piłsudskiego 1
17-300 Siemiatycze


Pełnomocnik przyjmuje w godzinach:

 • poniedziałki: 7.30-17.00
 • wtorki: 7.30-15.30
 • piątki: 7.30-14.00

tel. 85 655 55 75


Oddzielne wejście z tyłu budynku (od strony przejścia do szpitala) zapewnia całkowitą anonimowość dla przychodzących osób.

Do zakresu wykonywanych zadań Pełnomocnika (wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) należą:

 1. Informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego.
 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i uzależnienia od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 7. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
 8. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 1
17-300 Siemiatycze

adres korespondencyjny:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemiatyczach
u. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

Komisja zbiera się dwa razy w miesiącu, w składzie:

 • Przewodnicząca: Joanna Kamila Balejko
 • Członkowie: Bartoszuk Waldemar, Leoniuk Romuald, Romaniuk Ewa

Mieszkańcy Siemiatycz, którzy borykają się z uzależnieniem osób bliskich mogą skierować osoby dotknięte problemem (za pośrednictwem Pełnomocnika wypełniając gotowy druk lub pisząc oświadczenie) na posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zobacz artykuły...
Strona 1 z 2