Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wykaz dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie miasta Siemiatycze

czwartek, 08 kwiecień 2021 13:51

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SIEMIATYCZE uchwalone uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze z późniejszymi zmianami:

 • Uchwała nr V/28/07 z dnia 7 marca 2007 r. - polegała na zmianie klasy ulicy - przedłużenia Armii Krajowej – z klasy „Z” na „L”
 • Uchwała nr XLII/181/10 z dnia 31 marca 2010 r. - dotyczyła zmiany funkcji i przeznaczenia terenów przyległych do istniejącego miejskiego składowiska odpadów stałych, położonych w obrębie gruntów miasta siemiatycze, obejmujących działki o nr: 2706/1, 2702, 2703, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 i 2712, będących w dotychczasowym użytkowaniu leśnym, na tereny przeznaczone pod poszerzenie miejskiego składowiska odpadów stałych wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi
 • nr XX/107/12 z dnia 28 marca 2012 r. – zmieniła funkcje i przeznaczenie terenów rolnych położonych przy ul. T. Kościuszki na cele przemysłowo-usługowe wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi
 • nr XX/108/12 z dnia 28 marca 2012 r. – dotyczyła zmiany funkcji i przeznaczenia użytków zielonych położonych przy ul. Żeromskiego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zielenią ochronną wokół rowu
 • nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. – zmiana fukcji i przeznaczenia terenow leśnych przy ul. A. Krajowej i Obrońców Warszawy na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług
 • nr X/57/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. – zmiana funkcji i przeznaczenia terenów rolnych położonych przy ul. Słowiczyńskiej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług - kliknij tutaj, aby przejść do treści uchwały

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami: Wysoka, Górna i Berlinga w Siemiatyczach, uchwalony uchwałą NR XXXVIII/220/97 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 22 października 1997 r. (Dz.Urz. Woj. Biał. Nr 22, poz. 99) - plan w wersji wektorowej opublikowany na portalu mapowym kliknij tutaj - portal mapowy

 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze terenu położonego między ulicami Górną i Kościelną w kierunku granic administracyjnych miasta, uchwalony uchwałą Nr IX/49/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 66 poz. 1357) ze sprostowaniem błędu pisarskiego uchwałą Nr XXXVI/165/09 z dnia 30 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227, poz. 2681) - plan w wersji wektorowej opublikowany na portalu mapowym kliknij tutaj - portal mapowy

 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze obejmujący system rurociągów naftowych, składający się z istniejących nitek oraz projektowanej III Nitki Rurociągu Naftowego DN 800 z towarzyszącą infrastrukturą, uchwalony uchwałą Nr XVIII/122/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 85, poz. 1279) - kliknij tutaj, aby przejść do treści uchwały
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami: Drohiczyńską, Kilińskiego i Nową na zachód od ul. Witosa w Siemiatyczach, uchwalony uchwałą Nr XXXVII/220/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 210, poz. 2030) - kliknij tutaj, aby przejść do treści uchwały
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów części Miasta Siemiatycze przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, uchwalony uchwałą Nr V/29/07 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 7 marca 2007 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 867) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr VIII/47/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 maja 2019 r. poz. 2878)

– wyżej wymieniona uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze została zaskarżona przez Wojewodę Podlaskiego oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził nieważność zaskarżonego aktu. Miasto Siemiatycze – Rada Miasta Siemiatycze, reprezentowane przez adwokata Macieja Łapucia - wniosło skargę kasacyjną od niniejszego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do czasu rozstrzygnięcia przez NSA obowiązuje nowy plan, tj. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze, uchwalona skarżoną uchwałą Nr VIII/47/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2019 r. - kliknij tutaj, aby przejść do treści uchwały 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/164/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 233, poz. 2797) plan w wersji wektorowej opublikowany na portalu mapowym kliknij tutaj - portal mapowy
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze – terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Składowiska odpadów Stałych, uchwalony uchwałą Nr XLII/182/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 78, poz. 1187) - kliknij tutaj aby przejść do treści uchwały
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki, uchwalony uchwałą Nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 108) – plan w wersji wektorowej zamieszczony na portalu mapowym kliknij tutaj - portal mapowy

 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej w rejonie ul. Annopolskiej, uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/191/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2822) – plan w wersji wektorowej opublikowany na portalu mapowym kliknij tutaj - portal mapowy

 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze
  dla terenów położonych przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy, uchwalony uchwałą Nr VIII/48/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 maja 2019 r. poz. 2879) - - plan w wersji wektorowej opublikowany na portalu mapowym kliknij tutaj - portal mapowy
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze przy ul. Słowiczyńskiej, uchwalony uchwałą Nr XII/78/19 Rady Miasta Siemiatycze
  z dnia 28 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 6 listopada 2019 r. poz. 5186) - plan w wersji wektorowej opublikowany na portalu mapowym kliknij tutaj - portal mapowy
 1. Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze zatwierdzone uchwałami:
 • Nr XLIV/255/98 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 27 maja 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Biał. Nr 13, poz. 88)
 • Nr XXXIX/229/97 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 19 listopada 1997 r. (Dz.Urz. Woj. Biał. Nr 24 , poz. 717)
 • Nr V/14/98 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 3, poz. 15)

 W trakcie opracowania są:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. Ciechanowieckiej i Bartosza Głowackiego (ok. 55 ha), którego sporządzanie rozpoczęto w 2007 r. i nie zakończono z uwagi na brak uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, wynikający z ingerencji jednego z wariantów drogi ekspresowej nr S-19 w obszar objęty niniejszym planem,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej, dla którego przeprowadzone zostały pogłębione konsultacje społeczne – szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Miasta: kliknij tutaj, aby przejść do strony BIP
Czytany 4622 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 maj 2022 12:52