Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 października 2011 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 14:58

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu  28 października 2011 r.

 

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Zgodnie z umową zostały zakończone prace remontowe w Przedszkolu Nr 1 prowadzone przez firmę PPHU Majka Maria Demiańczuk. w bieżącym roku zakres prac obejmował zmianę konstrukcji dachu, przebudowę kominów, schodów zewnętrznych i tarasu. Jeżeli Rada przyjmie do budżetu na następny rok kontynuację remontu zostanie ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie termomodernizacji ścian.

Ostatecznie zakończony został remont ul. Pałacowej i Legionów Piłsudskiego. 5 października br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji. Inwestycja została zrealizowana przez miasto w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dzięki niej utworzone zostały 174 miejsca parkingowe co jest istotne biorąc pod uwagę ciągle rosnącą liczbę samochodów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 621 771 zł i w 50% był dofinansowany z budżetu państwa.

Zakończona została budowa oświetlenia ulicznego ulicy Cerkiewnej. W chwili obecnej pozostał formalny odbiór zadania.

Złożony został wniosek o dofinansowanie remontu ulic:

Stefana Żeromskiego i Anny Jabłonowskiej w ramach Wieloletniego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych . Na łącznym odcinku 952 metrów ma zostać wymieniona nawierzchnia oraz wybudowana kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna i gazociąg. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe miasta przebudowa wspomnianych ulic została podzielona na dwa etapy. w pierwszej kolejności wzięliśmy pod uwagę przebudowę ulicy Żeromskiego od strony 11 Listopada oraz Anny Jabłonowskiej do ulicy Annopolskiej. Włączenie do programu części ulicy A. Jabłonowskiej powiązane jest z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego. Wartość inwestycji wyniesie 3 961 707 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 1 mln zł.

Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego udało się wyłonić wykonawcę dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów nad zalewem w ramach projektu „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach”. W chwili obecnej z wykonawcą - Biurem Projektowania Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego PROFIL Sp. z o.o. z Białegostoku – została podpisanaumowa.. Dokumentacja ma zostać wykonana do końca stycznia 2012 r. .Koszt dokumentacji wyniesie 429 270 zł brutto. 

Również w drugim przetargu został wyłoniony wykonawca adaptacji pomieszczeń Przedszkola Nr 3 na żłobek. Prace adaptacyjne mają zostać zakończone w grudniu br. Ich koszt wyniesie 226 071 zł. Wykonawcą zostało PPHU Majka Maria Demiańczuk.

Przeprowadzone zostały negocjacje z Zakładem Energetycznym dotyczące indywidualnej oferty na zakup energii elektrycznej. Nowe niższe stawki obowiązują od 1 września br .

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IX/56/11 z 21 czerwca br. w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli, wybory zostały przeprowadzone w terminie od 14 do 24 października. Na przewodniczących zarządów zostali wybrani:

w osiedlu Nr 1 – Radosław Kondraciuk,

w osiedlu Nr 3 – Eugeniusz Sołomacha,

w osiedlu Nr 4 – Andrzej Kowalczyk,

w osiedlu Nr 5 – Grażyna Małgorzata Komuda

w osiedlu Nr 6 – Wioletta Sala

w osiedlu Nr 7 - Małgorzata Korzeniewska

i w osiedlu Nr 8 – Tadeusz Soroczyński

Niestety spotkania nie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Ci jednak, którzy przybyli, zgłaszali swoje uwagi i zadawali pytania dotyczące bieżących spraw Miasta i planów na przyszłość. Jeden spośród wniosków skierowanych do samorządu dotyczył możliwości uczestniczenia przez zarządy osiedli w posiedzeniach komisji dotyczących spraw związanych z poszczególnymi osiedlami. Złożyłem obietnicę, że rozpoczniemy taką praktykę.

W ramach realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Siemiatycze przygotowana została szczegółowa analiza usuwania odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości. Wynika z niej, że 98,43%gospodarstw posiada umowy na wywóz odpadów stałych. Bardziej złożona jest sytuacja w zakresie usuwania z nieruchomości odpadów płynnych. Trzeba jednak zrobić wszystko zmobilizować właścicieli nieruchomości do podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Złożony został wniosek o dofinansowanie z rezerwy oświatowej odpraw przysługujących nauczycielom w związku z likwidacją etatów w szkołach. Wniosek opiewa na 86 311 zł.

Po rozpatrzeniu wniosków w sprawie stypendiów socjalnych przyznano 149 stypendiów w wysokościach 90, 120 lub 150 zł miesięcznie w zależności od poziomu dochodów w rodzinie. Miesięczny koszt wypłaty tych stypendiów wyniesie ok. 17 000 zł. Jednocześnie przyznano 2 zasiłki szkolne po 450 zł, uczniom będącym w przejściowo trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniami losowymi.

Miasto uzyskało dotację w wysokości 39 000 zł na realizację projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi”. Projekt zakłada m.in. ustalenie priorytetów w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz opracowanie Strategii Współpracy na lata 2012 – 2017. Obecnie trwa procedura przygotowywania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie.

W ramach promocji współpracy zagranicznej oraz wymiany młodzieży jeszcze w tym miesiącu zostaną wydane dwujęzyczne foldery Siemiatycze-Postawy promujące miasta oraz podsumowujące projekt pt. Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach. w folderze tym, reklamowana jest między innymi baza noclegowa utworzona w Gimnazjum Nr 1.

W szkołach prowadzonych przez miasto, w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, przygotowywana jest kampania CO SIĘ KRĘCI ma ona na celu promocję pozytywnych wzorców i zainteresowań.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zorganizowano Punkt Informacyjny należący do sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w którym udzielano porad dotyczących Funduszy Europejskich. Informacja o możliwości indywidualnych konsultacji została zamieszczona na plakatach i stronie internetowej Miasta. Podczas konsultacji można było dowiedzieć się:

- czy istnieje możliwość dofinansowania planowanego przedsięwzięcia,

- z jakiego konkretnego programu finansowanego z Funduszy Europejskich skorzystać,

- gdzie udać się w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących ubiegania się o dotację,

- czy też, w jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich.

Dyżur konsultanta został zorganizowany już po raz drugi.

Czytany 2102 razy