Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 10 marca 2021 r.

środa, 16 czerwiec 2021 14:51

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

To kolejna sesja Rady, która odbywa się w reżimie sanitarnym. Mimo trudnego czasu, w którym przyszło nam funkcjonować, zadania miasta są realizowane na bieżąco.

Wraz z odwilżą ruszyły przygotowania do powrotu wykonawcy na plac budowy amfiteatru i targowiska miejskiego. Na bieżąco koordynowane są także prace związane z modernizacją budynku po byłym gimnazjum przy ulicy Świętojańskiej. Z niewielkimi przerwami wykonywane są również prace adaptacyjne części budynku nad zalewem, w którym mieści się świetlica środowiskowa, na potrzeby utworzenia nowego Klubu Senior+. Wykonawca robót RAAT Konrad Demiańczuk deklaruje, że prace zostaną wykonane zgodnie z umową do końca marca br.

Zakończyła się procedura rozpatrywania wniosków w ramach konkursu związanego z dofinasowaniem odnawialnych źródeł energii. Nasze miasto złożyło, w lutym ubiegłego roku, wniosek o dofinasowanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Wartość projektu oszacowana została na 2 mln zł, w tym planowane dofinasowanie 1,3 mln zł. W związku z dużym zainteresowaniem gmin, z terenu województwa podlaskiego, premiowaniem gmin wiejskich, w tym tych, które położone są na obszarach chronionych krajobrazów, z początkiem lutego otrzymaliśmy informację, że Siemiatycze nie zakwalifikowały się do dofinansowania pomimo, iż wniosek uzyskał 100% możliwych do osiągnięcia punków. Zakładana pula w ramach konkursu opiewała na kwotę prawię 57 mln zł. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 101 wniosków. Ewentualna szansa uzyskania dofinansowania jest możliwa tylko w przypadku zwiększenia środków na ten cel.

Miasto planuje włączyć się w ogólnopolski program „Czyste Powietrze”. Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zostanie zawarte do końca marca br. Rolą miasta będzie wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy lub podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu oraz wsparcie w procesie uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

Został ogłoszony przetarg na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Termin składania ofert upływa 17 marca br. Zakończenie prac powinno nastąpić w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy.

Planowane są kolejne działania na rzecz seniorów. Wniosek o dofinansowanie projektu „Klub Aktywnego Seniora w Siemiatyczach” został złożony jesienią ubiegłego roku i aktualnie trwa ocena dokumentów. Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania Klubu Seniora poprzez zwiększenie liczby miejsc oraz rozszerzenie oferty klubu, w tym m.in. prowadzenie działań opiekuńczo-aktywizujących na rzecz dodatkowych 15 osób zrekrutowanych do projektu w wieku 60+ zagrożonych wykluczaniem społecznym, osamotnieniem i marginalizacją.

W tym roku zima zaskoczyła okresem niskich temperatur i nie występującymi od lat obfitymi opadami śniegu. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz, z którym miasto ma podpisaną od 2018 roku umowę, na trzy kolejne sezony zimowe, począwszy od sezonu 2018/2019 i kończąc na obecnym sezonie zimowym 2020/2021. Koszt odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach miejskich w bieżącym sezonie zimowym 2020/2021, do tej pory wyniósł ok. 102 tys. zł. (grudzień – ok. 11 tys. zł, styczeń – ok. 58 tys. zł, luty – ok. 33 tys. zł). Dla porównania w sezonach poprzednich koszt zimowego utrzymania dróg wynosił: w sezonie 2016/17 - ok. 105 tys. zł, w sezonie 2017/18 - ok. 61 tys. zł, w sezonie 2018/19 - ok. 117 tys. zł, w sezonie 2019/20 - ok. 3 tys. zł.

Niezależnie od wydatków związanych z zimowym utrzymaniem, z chwilą wystąpienia dodatnich temperatur powodujących odwilż, na drogach pojawiły się ubytki w nawierzchniach bitumicznych. Do ich likwidacji przystąpiliśmy niezwłocznie systemem gospodarczym. Prace wykonywane są przez pracowników gospodarczych obsługi miasta przy zastosowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.

Ponadto w ramach utrzymania dróg miejskich systematycznie odbywa się opróżnianie i wywóz zawartości koszy ulicznych. W okresie zimowym dwa razy w tygodniu, a w okresie letnim trzy razy w tygodniu. W związku z tym, że z końcem marca br. kończy się okres obowiązywania umowy na opróżnianie i wywóz zawartości koszy ulicznych przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy tej usługi na okres następnego roku od kwietna 2021 r. do marca 2022 r.

14 lutego został poświęcony budynek Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód i od 15 lutego pływalnia WODNE TARASY jest otwarta, za wyjątkiem strefy saun i jacuzzi. Czekaliśmy na ten moment od października ubiegłego roku, kiedy to zakończyła się budowa obiektu. Zależało nam na tym, by mieszkańcy miasta oraz okolicznych gmin, mogli jak najszybciej korzystać z basenu. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne otwarcie obiektu miało skromny przebieg i odbyło się w ograniczonym gronie. Na późniejszy czas przełożone zostały wszystkie atrakcje, które zaplanowano w związku z otwarciem. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, planujemy je na pierwsze urodziny pływalni. By umożliwić wielozadaniowe wykorzystanie basenu zaplanowane jest wypłycenie jednego toru. Wyłoniony został wykonawca na dostawę i montaż wypłycenia. Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 103 500 zł netto, złożyła firma BASPOL Sp. z o.o. Za wyborem tej oferty, poza ceną, przemawiają zapewnienia producenta o odporności urządzenia na bakterie oraz chlor, wytrzymałość na obciążenie do 400kg/m2, odporność na działanie podwyższonej temperatury oraz łatwość czyszczenia. Po zainstalowaniu wypłycenia głębokość toru będzie wynosiła od 0,6 do 1,1 m.

W 37 numerze magazynu „Pływalnie i Baseny” ukazał się artykuł „Siemiatycze postawiły na OZE Ekologiczne Wodne Tarasy”. Do bezpłatnej prezentacji pływalni na łamach wspomnianego pisma, zostaliśmy zaproszeni przez redakcję. „Pływalnie i baseny” to czasopismo branżowe dla profesjonalistów, tworzą je osoby z doświadczeniem i od lat związane z branżą. Jest to ogromne wyróżnienie i promocja samego obiektu, jak również Siemiatycz i proekologicznej polityki miasta. W materiale zaprezentowana została m.in. krótka historia budowy, finansowanie, założenia projektowe jak również zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, także aspekt społeczny inwestycji. Obiekt promujemy także w ramach konkursów i w portalach internetowych. Informacja o pływalni ukazała się w portalu internetowym basenprof. Jest to portal branżowy umożliwiający wymianę doświadczeń osób zarządzających obiektami typu pływalnie, baseny i aquaparki. Teksty i zdjęcia emitowane są bezpłatnie. Korzystamy z okazji, by dzielić się z innymi efektami naszej pracy, dobrymi i ciekawymi rozwiązaniami, które zrodziły się właśnie u nas.

W ostatnim miesiącu Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej zgłoszone zostało do konkursu Innowacyjny Samorząd. Konkurs, organizowany przez Serwis Samorządowy PAP, skierowany jest do samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami w swoich jednostkach. Konkurs jest całkowicie bezpłatny. O tym, czy znajdziemy się w zwycięskim gronie, zdecyduje komisja konkursowa. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w kwietniu w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie.

Pisaliśmy i piszemy o pływalni również na stronie Miasta. Lutowa informacja o otwarciu pływalni odnotowała w krótkim czasie ok. 2,5 tys. odsłon. Wspominając serwis internetowy dodam, że bardzo dużą poczytnością cieszyły się w lutym również dwie inne informacje: jedna dotycząca planów budowy mieszkań (ponad 1600 odsłon) oraz kolejna – dotycząca sprzedaży działek budowlanych (ok. 1200 odsłon). Duże zainteresowanie tymi tematami świadczy o potrzebie podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkaniowego. By skonkretyzować te dane rozpoczęte zostało badanie ankietowe „Szansa na mieszkanie” które umożliwi określenie liczby brakujących mieszkań w Siemiatyczach. Ankiety przyjmowane są w Zarządzie Mienia Komunalnego Sp. z o.o. Złożenie ankiety nie gwarantuje zawarcia umowy z Miastem na najem lokalu mieszkalnego, a ma na celu oszacowanie rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych niezbędnych do opracowania projektu budowy mieszkań.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami rozstrzygnięto sześć przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Anusin. Działki o powierzchniach: 297 m2, 443 m2, 680 m2, 1103 m2, 236 m2 i 446 m2 zostały zbyte za łączną kwotę 191 900 zł netto. Razem z podatkiem VAT jest to kwota 236 037 zł.

Do sprzedaży przeznaczone został kolejne działki: przy ul. Górnej, o pow. 699 m2 – cena wywoławcza nieruchomości – 66 405 zł netto i przy ul. Armii Krajowej o pow. 1385 m2– cena wywoławcza nieruchomości - 230 000 zł netto. Planowany termin przetargów to początek maja br.

W lutym zostały ogłoszone konkursy ofert na wsparcie zadań z zakresu sportu, a także podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na konkurs z zakresu sportu wpłynęły trzy oferty. Przyznane dotacje wynoszą: Cresovia - 85 tys. zł, KKS Orzeł -18 tys. zł oraz Towarzystwo Sportowe -7 tys. zł. Na konkurs - prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych wpłynęła jedna oferta Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, a przyznana dotacja wynosi 30 tys. zł. Konkurs -wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej wzbudził większe zainteresowanie. Na ten konkurs wpłynęło 5 ofert. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie. Przyznane dofinansowanie wynosi: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Wokaliza” – 1 000 zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Siemiatyczach – 1 000 zł; Stowarzyszenie Rycerz – 500 zł; Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – 2 500 zł; Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie – 5 000 zł.

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Oferty złożyło osiem organizacji. Również w tym przypadku wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie. Przyznane dofinansowanie wynosi: KKS Orzeł - 9 tys. zł; UKS Kangur – 7 tys. zł; UKS Danex – 3 tys. zł; Towarzystwo Sportowe – 7 tys. zł; Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 7 tys. zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Wokaliza” 3 tys. zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Siemiatyczach – 3 tys. zł; Stowarzyszenie Rycerz- 1 tys. zł.

Wsparcie finansowe to nie jedyna pomoc oferowana organizacjom pozarządowym. Mają one także możliwość promowania własnej działalności na stronie Miasta Siemiatycze. Z analizy badania ankietowego dotyczącego współpracy Miasta z sektorem pozarządowym wynika, podobnie jak w latach ubiegłych, że głównym źródłem informacji na temat form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest właśnie strona internetowa Miasta. Ankietowani wskazali w ankiecie, iż brakuje im informacji o zajęciach realizowanych przez organizacje (w formie oferty kierowanej do mieszkańców) oraz informacji o organizowanych przez sektor pozarządowy szkoleniach i warsztatach. Organizacje pozarządowe, które chcą podzielić się z mieszkańcami ofertą prowadzonych zajęć mogą przesyłać informacje na bieżąco. Będziemy promować i pisać o pozarządowych inicjatywach po to, by dowiedziało się o nich jak najszersze grono osób.

W bieżącym roku kontynuowane jest przesyłanie zainteresowanym podmiotom gospodarczym raportów o dostępnych środkach finansowych. W zbiorczym pliku przesyłane są dane o dostępnych konkursach, w tym także o mechanizmach wsparcia z tarczy antykryzysowej.

15 lutego przyznana została ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Na realizację zadań oświatowych Miasto otrzymało niemal 12 mln, co daje średnio około 6 tys. na ucznia rocznie. W stosunku do roku 2020 subwencja jest wyższa o 655 tys. zł jest również wyższa od prognozowanej o 200 tys. zł.

Początek roku to czas na przeprowadzenie analizy poniesionych, w poprzednim roku kalendarzowym, wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń. Analiza wykazała konieczność wypłacenia tzw. dodatku uzupełniającego w dwóch grupach nauczycieli to jest: nauczycielom mianowanym i dyplomowanym. Łącznie wypłacono około 52 tys. zł. W ten sposób zapewniono osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Sprawozdanie z tego działania zostało przedłożone regionalnej izbie obrachunkowej oraz przekazane wszystkim podmiotom wskazanym w Karcie Nauczyciela, w tym Radzie Miasta.

1 marca rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli. Rodzice mogą składać wnioski do 12 marca br. W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminie od 24 maja do 28 maja 2021 r. Również do 12 marca prowadzone są zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, do klasy pierwszej szkoły podstawowej. W przypadku wolnych miejsc, wnioski o przyjęcie do szkoły będą mogli składać rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu będzie prowadzone od 22 marca do 23 kwietnia 2021 r. Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie od 1 czerwca do 7 czerwca 2021 r.

Od 17 do 19 marca będą przeprowadzone tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Przystąpienie do testu diagnostycznego jest dobrowolne. Egzamin będzie odbywał się stacjonarnie w szkołach. Możliwość taka wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego. Obowiązywać będą warunki zbliżone do obowiązujących podczas właściwego egzaminu w maju br. (określona godzina pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań, zaznaczenie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Ponadto w szkole nr 1 w kwietniu zostanie przeprowadzony jeszcze jeden egzamin próbny. Termin podstawowy głównego egzaminu ustalony został na 25-27 maja, a termin dodatkowy na 16-18 czerwca. Według danych z systemu informacji oświatowej, w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto, mamy 116 ósmoklasistów.

10 lutego zakończyły się zapisy na szczepienia pierwszej grupy nauczycieli. Chętni mogli zgłaszać się poprzez dyrektorów placówek. W tej grupie mogli zaszczepić się: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej (kadra pedagogiczna), oraz dzienni opiekunowie osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadra kierownicza-pedagogiczna wymienionych szkół i placówek. Do 19 lutego trwała rejestracja pozostałych pracowników placówek oświatowych. Na szczepienia mogli zarejestrować się: nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni. 2 marca rozpoczęła się rejestracja kolejnej grupy nauczycieli. Obecnie mogą rejestrować się: nauczyciele (także przebywający na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny), osoby pracujące na stanowisku pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy, woźnych oddziałowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, do 69. roku życia, czyli urodzone po 31 grudnia 1951 roku. Nauczyciele lub inne osoby, które wcześniej nie skorzystały z rejestracji, a były do tego uprawnione, również mogą być zgłoszone do szczepienia. Na szczepienia zarejestrowało się ok. 40% uprawnionych pracowników. Zaszczepionych zostało 99 osób. Największy odsetek zaszczepionych jest w szkołach podstawowych.

Zgodnie z decyzją wojewody, Miasto Siemiatycze realizuje od stycznia 2021 r. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Potrzebujące osoby tj. osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami oraz osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia, we własnym zakresie, trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, zgłaszają taką informację do koordynatora w Urzędzie Miasta. Następnie uruchomiana jest procedura organizacji dowozu do punktu sczepień. Do tej pory we współpracy z OSP na szczepienie zostało dowiezionych osiem osób.

Od 1 kwietnia będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmieniona metoda ustalania opłaty, w związku z tym, razem z decyzjami o wysokości podatku od nieruchomości została dostarczana mieszkańcom informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie została przygotowana bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI. Zawiera ona harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zasady segregacji odpadów, informacje o PSZOK, informację o terminach płatności za gospodarowanie odpadami oraz możliwość ustawienia przypomnienia o terminie odbioru odpadów. Aplikację można pobrać w sklepie Google Play, App Store i AppGallery.

Trwają przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się 1 kwietnia br. Zostało powołane Gminne Biuro Spisowe, została również przeprowadzona rekrutacja kandydatów na rachmistrzów terenowych i aktualnie trawa ich szkolenie. W założeniu podstawową formą spisu jest samospis, jednak jak wynika z doświadczenia zaledwie część osób wybiera tę formę. Przy spisie rolnym zaledwie ok. 20% gospodarstw rolnych z terenu miasta dokonało samospisu. Z osobami które nie dokonają samospisu skontaktują się rachmistrze terenowi lub telefoniczni.

Dziękuję za uwagę

Czytany 120 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 czerwiec 2021 14:10