Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Przyznanie Karty Rodzina 5+

środa, 15 lipiec 2015 09:38
Logo Miasta Siemiatycze Logo Miasta Siemiatycze

KARTA USŁUGI
PRZYZNANIE KARTY RODZINA 5+

Numer karty PR 1 wersja 1. z dnia 7 października 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr XXXVIII/194/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu „RODZINA 5+”
Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Programu „RODZINA 5+”
Uchwała Nr XX/130/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca Program „RODZINA 5+”

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o przyznanie karty/duplikatu karty RODZINA 5+

Załączniki:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej
 • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie/zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
 • w przypadku samotnego rodzica wychowującego dwoje dzieci - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dzieci
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej
 • w przypadku osób powyżej 18 roku życia przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej – oświadczenie/zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki, postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej oraz oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Załączniki do wniosku o wydanie duplikatu karty: oświadczenie o uszkodzeniu lub utraceniu karty.

Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, gdy dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk do pobrania w pokoju nr 10 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY - nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY - niezwłocznie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki, pokój numer 10, telefon 85 65 65 818
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY - nie dotyczy.

UWAGI
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zamieszkałą na terenie miasta Siemiatycze, składającą się z rodziców, innych opiekunów, również rodziny zastępcze wychowujące troje i więcej dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dwoje i więcej dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres roku lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu. Karta jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego kartą RODZINA 5+ i w jego obecności. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z Programu RODZINA 5+ są zobowiązani niezwłocznie poinformować o każdej zmianie sytuacji rodzinnej, która wiąże się utratą uprawnień do korzystania z programu. W przypadku utraty lub uszkodzenia wydawany jest bezpłatny duplikat karty „Rodzina 5+”. Duplikat wydawany jest na wniosek. Karta Rodzina 5+ upoważnia do:

 • 50% zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez Siemiatycki Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach;
 • 50% zniżki za udział w wybranych zajęciach organizowanych przez dom kultury;
 • 20% zniżki w opłacie za żłobek, przedszkole;
 • bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze;
 • zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Rodzina 5+;
 • zniżek w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miasta.

Informacje o zniżkach oferowanych przez Partnerów Programu Rodzina 5+ znajdują się na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla członków rodzin wielodzietnych jest symbol/naklejka informująca o honorowaniu Karty Rodzina 5+ umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów uczestniczących w Programie.
Zniżki przysługujące na podstawie Karty Rodzina 5+ są niezależne od zniżek uzyskanych na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania Karty Rodzina 5+ na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o przyznanie Karty Rodzina 5+. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 W załączeniu:

 • karta usługi Przyznanie Karty Rodzina 5+

Załączniki:

 • wniosek o przyznanie karty/duplikatu karty Rodzina 5+
 • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
 • oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dzieci
 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
 • oświadczenie o uszkodzeniu/utraceniu karty Rodzina 5+
Czytany 3931 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 18 luty 2021 12:52