Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 11:34

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 maja 2017 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Dzisiejsza sesja Rady odbywa się w szczególnym dniu - Dniu Samorządu Terytorialnego. 27 lat temu rozpoczęły funkcjonowanie jako jednostki samorządowe – gminy. Z czasem powstały również samorządowe powiaty i województwa. W ocenie wielu, reforma samorządowa jest zaliczania do najbardziej udanych reform po roku 1989. Na naszych oczach zmieniają się miasta i wioski. Zmienia się nasze miasto. Decentralizacja władzy spowodowała, że lokalne społeczności mogły przyjmować rozwiązania i wyznaczać kierunki rozwoju zgodnie ze swoimi potrzebami. Większa swoboda w podejmowaniu decyzji wyzwoliła też energię społeczną ukierunkowaną na działania podejmowane dla dobra swoich miejscowości. W ostatnim okresie zaniepokojenie działaczy samorządowych wzbudziły opinie wygłaszane przez polityków, dotyczące funkcjonowania samorządu i zapowiadanych kierunków zmian. Podczas Forum Samorządowego, które odbyło się w Warszawie 16 marca br. przyjęto apel przedstawicieli środowisk samorządowych w obronie samorządności terytorialnej w Polsce oraz podpisano wypracowaną wspólnie Kartę Samorządności. Uczestnicy Forum zwrócili się do przedstawicieli samorządów o przyjmowanie Karty Samorządności przez Rady Miast. Na dzisiejszą sesję Rady został skierowany projekt uchwały przyjmujący wymienioną Kartę. Mam nadzieję, że w poczuciu solidarności również Rada Miasta Siemiatycze przyjmie tę uchwałę.

Po tym wstępie pozwólcie Państwo, że przedstawię informację dotyczącą bieżących spraw miasta.

W dobrym tempie prowadzone są prace przy przebudowie ulicy Słowackiego oraz części ulic Sportowej i Mickiewicza. Dobiegają końca roboty ziemne, można też zauważyć część doświetlenia przejść dla pieszych. Prace wykończeniowe przy ciągu rowerowym zostały wstrzymane z uwagi na planowaną przebudowę linii SN 15kV na ulicy Nadrzecznej, Mickiewicza i Sportowej.   Przypomnę, że wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z Bielska Podlaskiego, a ustalony termin zakończenia robót to 30 czerwca br. Mając na uwadze stopień zaawansowania prac jestem przekonany, że roboty zostaną zakończone przed wyznaczonym terminem.

Długo czekaliśmy na ogłoszenie naboru wniosków przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i wymiany pieców. Wreszcie  nabór został ogłoszony. Gminy mogą składać wnioski do 6 czerwca. Aktualnie zakończono podpisywanie umów z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą kwotę mają zapewnić uczestnicy projektu. Ostatecznie do projektu przystąpiło 129 mieszkańców. Miasto złoży wniosek do stowarzyszenia na początku czerwca.

Trwają prace związane z realizacją ekologicznego projektu o charakterze infrastrukturalnym. „Żyjące przystanki -  nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 60 tys. zł. Nie ukrywam, że były trudności ze znalezieniem wykonawcy, ale ostatecznie udało się pokonać ten problem. Prace związane z wykonaniem i instalacją nowych wiat przystankowych na Placu Jana Pawła II powinny zakończyć się do końca czerwca br.

Z końcem kwietnia  rozpoczęto realizację nowych nasadzeń na terenie miasta: na Placu Jana Pawła II, na skwerze artystów, ulicy Nadrzecznej, skrzyżowaniu ulic Górnej i Andersa. Dostawcą roślin, wybranym w drodze zapytania ofertowego, jest  firma „Wśród Zieleni” Wojciech Ogiński z Łuszczowa Pierwszego k/Lublina. Dostawca zaoferował oprócz roślin również dodatki w postaci kory i kołków oraz nadzór przy nasadzeniach. Wartość zamówienia to 35 810 zł. Dzięki nowym roślinom miasto zyskuje na wyglądzie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że zostały dokonane już pierwsze dewastacje roślin. W tym miejscu zwracam się do Państwa i do mieszkańców z gorącą prośbą i apelem o zwracanie uwagi na takie przypadki i informowanie o nich pracowników Urzędu lub policji.

Dobiega końca realizacja projektu „Dzień Ziemi i wiosenne porządki w Siemiatyczach”. Projekt realizowany był od marca br. W tym czasie uczniowie miejskich szkół uczestniczyli w lekcjach tematycznych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska. W gimnazjach ogłoszony został konkurs na wykonanie ekologicznej makiety wybranego fragmentu miasta Siemiatycze. Uczniowie, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego odrębnie w każdej z placówek, otrzymali nagrody rzeczowe. Zorganizowany został także event ekologiczny, w czasie którego uczniowie ulepili blisko 3600 kul bokashi zawierających efektywne mikroorganizmy. Finał projektu miał miejsce 12 maja. Na plaży nad zalewem nr 2 w happeningu ekologicznym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą akcję wsparły: Nadleśnictwo Nurzec i Przedsiębiorstwo Komunalne. Zebrani wysłuchali eko-prelekcji na temat znaczenia środowiska naturalnego, drzew, wody jako źródła życia, mikroorganizmów oraz prelekcji na temat gospodarowania odpadami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się plenerowa wystawa makiet. Do zalewu wrzucone zostały wszystkie kule bokashi. W akcji wzięła udział także przedstawicielka firmy Greenland Technologia EM, która współpracuje z miastem na rzecz czystości zalewów. Sprzątanie okolic zalewów połączone było z konkursem na największą ilość uzbieranych śmieci. W klasowej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła klasa 4A ze Szkoły Podstawowej nr 1, drugie – 4C również ze Szkoły Podstawowej nr 1, a trzecie – klasa 6A ze Szkoły Podstawowej nr 3. Zwycięskie klasy otrzymają nagrody rzeczowe w wysokości odpowiednio – 700, 500 i 300 zł. Happening zakończyło wspólne ognisko i grill. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne – torby oraz notesy ekologiczne. Projekt “Dzień Ziemi i wiosenne porządki w Siemiatyczach” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację zadania miasto otrzymało 12 tys. zł.

15 maja br. podpisałem umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji projektu „Edukacyjne wiaty Śmietnikowe, czyli jak i dlaczego warto segregować odpady“. Całkowity koszt zadania to kwota: 60 004 zł z czego 60 000 zł stanowić będzie powyższa dotacj. Wiaty śmietnikowe przeznaczone do przechowywania pojemników PA 1100 na odpady segregowane zostaną wykonane do dnia 10 czerwca.  Jak wcześniej Państwa informowałem, zostaną ustawione w 3 miejscach w zabudowie wielorodzinnej na osiedlach Tarasy i Wysokie oraz przy hali widowiskowo-sportowej.

W ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Miasta Siemiatycze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa 24 marca br. zakończone zostały konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Aktualnie opracowywane są wyniki ankiet i spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które posłużą do zdiagnozowania problemów występujących na terenie miasta, potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Wstępna wersja dokumentu powstanie jeszcze w czerwcu br.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach niewiele się dzieje w zakresie gospodarki nieruchomościami. W minionym okresie w trybie administracyjnym zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości, która była oddana w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe. Opłata za przekształcenie, wyniosła 15 448 zł.

Niepowodzeniem zakończył się przetarg ogłoszony na wynajem lokalu przy Placu Jana Pawła II 42 z przeznaczeniem na działalność o charakterze handlowo–usługowym, gdyż nie złożono żadnej oferty.

W bieżącym roku dużym wyzwaniem dla samorządów jest wdrożenie reformy oświaty. Po przyjęciu przez organy stanowiące uchwał, dostosowujących sieć szkół do nowego ustroju szkolnego przyszedł czas na przygotowanie arkuszy organizacyjnych – dokumentów określających ramy funkcjonowania szkoły i przedszkola w roku szkolnym. Arkusze, zarówno szkół jak i przedszkoli, po przygotowaniu przez dyrektorów zostały skierowane do zaopiniowania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i w chwili obecnej są już zatwierdzone. Jedynie arkusz organizacyjny Szkoły Muzycznej, który będzie opiniowany przez Ministra Kultury, zostanie zatwierdzony w terminie późniejszym.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w układzie 7 klas, będą funkcjonowały  22 oddziały dla 514 uczniów. W Szkole Podstawowej Nr 3 w układzie 7 klas, będzie 17 oddziałów dla 336 uczniów szkoły podstawowej (w tym 2 oddziały integracyjne), oraz w układzie 2 klas gimnazjalnych (II i III), 4 oddziały dla 83 uczniów. W wygaszanym Gimnazjum Publicznego Nr 1 w układzie 2 klas (II i III), będzie 7 oddziałów dla 153 uczniów.

W Przedszkolu Nr 1  zaplanowano 6 oddziałów dla 138 dzieci, w Przedszkolu Nr 3  - 7 oddziałów  dla 177 dzieci i w Przedszkolu Nr 5 -  6 oddziałów  dla 150 dzieci.

Miasto czyni starania, aby edukacja była na najwyższym poziomie niezależnie od wieku. 30 uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 otrzymało stypendia naukowe w ramach projektu „WYSPA – Wyjątkowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach”. Wartość projektu wynosi 571 tys. zł, dofinansowanie - 535 tys. zł (485 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 50 tys. zł z budżetu państwa). W uroczystości wręczenia Certyfikatów Laureata Programu Stypendialnego uczestniczyli również rodzice wyróżnionych. Stypendia w wysokości 800 zł, 600 zł i 400 zł miesięcznie zostały przyznane za wybitne osiągnięcia szkolne. Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły. Działania realizowane będą do grudnia 2017 r. W ramach projektu w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. Nowością są warsztaty z przedsiębiorczości, w trakcie których uczniowie otrzymują wsparcie w wyborze właściwej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Szkoła zyska kilkadziesiąt laptopów.

Od 8 maja br. po okresie testów, Siemiatycze oficjalnie korzystają z serwisu NaprawmyTo. Obecnie, by zgłosić alert, dotyczący drobnej awarii lub usterki, wystarczy odwiedzić stronę serwisu, odnaleźć Siemiatycze w zakładce z miastami i nanieść alert wybierając stosowną lokalizację oraz właściwą kategorię według katalogu problemów. Do chwili obecnej poprzez aplikację zgłoszono 38 alertów, z czego 15 naprawiono 12 jest w trakcie naprawiania a 11 alertów z przyczyn formalnych (najczęściej z powodu braku właściwości i kompetencji prawnych, a także zbyt szerokiego zagadnienia, które dotyczy zadań inwestycyjnych gminy na kolejne lata a nie bieżącego utrzymania porządku i bezpieczeństwa) nie zostanie rozwiązanych w najbliższym czasie.

W pierwszy majowy weekend mieszkańcy Siemiatycz spotkali się na Skwerze Artystów. Pretekstem do spotkania było zakończenie remontu fontanny przy ul. 11 Listopada. Sama fontanna oraz okoliczny teren zostały odnowione w listopadzie 2016 r. Ławki i nowe rośliny zachęcają do spędzania tam wolnego czasu.  Podczas majówki swoje prace na płótnie zaprezentowali lokalni twórcy: Czesława Urbańska, Urszula Janowska, Helena Szczygoł oraz Mariusz Żebrowski. Można było podziwiać także rzeźby Szczepana Kowalczuka. Oprawę muzyczną zapewniła kapela Borowian, a Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów IGNIS częstowało grillowaną kiełbaską i karkówką. Zadbano również o najmłodszych, na których czekała dmuchana zjeżdżalnia.

14 maja br. pod hasłem “Wspólnie świętujmy Dzień Europy” uczniowie siemiatyckich szkół i przedszkoli wraz z najbliższymi bawili się w amfiteatrze miejskim. To już kolejny rok, w którym w kalendarzu imprez i wydarzeń znalazło się to wydarzenie. W tym roku w jego przygotowanie zaangażowały się wszystkie przedszkola i szkoły, po raz pierwszy wśród tych ostatnich znalazły się również gimnazja. Uczniowie, na scenie amfiteatru zaprezentowali kraje należące do Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. częstowało mieszkańców orzeźwiającą wodą w strefie relaksu ulokowanej przy amfiteatrze. Czas po występach umiliły darmowe dmuchańce dla najmłodszych.  

W dniu wczorajszym, istniejący w naszym mieście, Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził pięciolecie działalności. Ponad 50 słuchaczy każdego roku uczestniczy w bezpłatnych wykładach, seminariach, sekcjach i kołach zainteresowań o zróżnicowanym charakterze. Słuchacze Uniwersytetu biorą udział także w sesjach wyjazdowych. Gościli między innymi w Parlamencie Europejskim. Jestem dumny z tego, że ta forma aktywności seniorów przyjęła się wśród mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że siemiatycki Uniwersytet Trzeciego Wieku przez długie lata będzie partnerem w kreowaniu polityki senioralnej w mieście.

W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, siemiatyckie organizacje pozarządowe zaprezentują się mieszkańcom w plenerze. Piknik organizacji pozarządowych prezentuje potencjał siemiatyckich organizacji oraz różnorodne możliwości spędzania czasu wolnego. W tej właśnie sprawie, pod koniec kwietnia, gościłem w urzędzie przedstawicieli organizacji. W pikniku mogą wziąć udział grupy niezrzeszone z terenu miasta, które chciałyby podzielić się swoją pasją z innymi. Termin wstępnie planowany na 11 czerwca został zmieniony ze względu na organizowane tego dnia inne wydarzenie kierowane do mieszkańców. O zmianę terminu wystąpiła jedna z siemiatyckich organizacji i w porozumieniu z innymi, termin imprezy uległ przesunięciu na 10 września.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo w związku z dzisiejszym Dniem Samorządu Terytorialnego chciałbym zakończyć dzisiejsze wystąpienie podziękowaniami skierowanymi do wszystkich samorządowców: radnych obecnej kadencji i kadencji poprzednich, byłych i obecnych pracowników samorządowych na czele z moimi poprzednikami. Bez państwa zaangażowania i pracy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1816 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:34