Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Program Karta Seniora – podstawowe informacje

piątek, 06 lipiec 2018 13:22
Grafika z logo Siemiatycze Blisko, napisem Karta Seniora oraz adresem strony internetowej miasta www.siemiatycze.eu Grafika z logo Siemiatycze Blisko, napisem Karta Seniora oraz adresem strony internetowej miasta www.siemiatycze.eu

Od lipca 2018 r. Miasto Siemiatycze realizuje Program Karta Seniora skierowany do mieszkańców Siemiatycz, którzy ukończyli 65 lat.

Program ma na celu wspieranie seniorów poprzez promowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społeczności Miasta Siemiatycze.

 

Regulamin Programu Karta Seniora

Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XLV/271/18 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Karta Seniora treść uchwały 

Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XX/129/20 z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca Program Karta Seniora treść uchwały

 

Regulamin Programu Karta Seniora - tekst jednolity

1. Program Karta Seniora, którego organizatorem jest Miasto Siemiatycze, zwany w dalszej części Programem, ma na celu wspieranie seniorów poprzez promowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społeczności Miasta Siemiatycze.

2. Cele Programu Karta Seniora realizowane będą poprzez:

1) wprowadzenie ulg w opłatach za udział w wydarzeniach prowadzonych przez jednostki organizacyjne miasta,

2) wprowadzenie ulg w opłatach za udział w wybranych zajęciach prowadzonych przez jednostki organizacyjne miasta,

3) wprowadzenie ulg w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (np. sauny, hali widowiskowo-sportowej),

4) wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej,

5) umożliwienie korzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów uczestniczących w Programie Karta Seniora, poprzez zawieranie przez Miasto Siemiatycze stosownych porozumień.

3. Przez osobę uprawnioną do korzystania z Programu rozumie się osobę zamieszkałą na terenie miasta Siemiatycze, która ukończyła 65 lat.

4. Potwierdzeniem uprawnień osób do korzystania z systemu ulg zawartych w Programie jest Karta Seniora, zwana w dalszej części kartą.

5. Karta Seniora upoważnia do:

1) 50% zniżki na zakup biletów wstępu na zajęcia i płatne wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne miasta,

2) bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze,

3) zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Karta Seniora, zwanych Partnerami, uczestniczących w Programie na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z Miastem.

4) zniżek w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miasta

6. Kartę Seniora przyznaje Burmistrz Miasta Siemiatycze na wniosek złożony osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

7. Karta Seniora przyznawana jest bezpłatnie i bezterminowo.

8. Karta Seniora zawiera następujące informacje: imię i nazwisko posiadacza, datę ważności, pieczęć Urzędu Miasta Siemiatycze, numer karty oraz dodatkowe informacje dot. Programu Karta Seniora oraz ulg przysługujących posiadaczom Karty Seniora.

9. Karta Seniora ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

10. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty jej posiadacz jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie wraz z wnioskiem o przyznanie bezpłatnego duplikatu karty.

11. Posiadacz Karty Seniora zobowiązuje się informować organ o zmianie miejsca zamieszkania, które może mieć wpływ na uprawnienie do korzystania z Karty. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, skutkującej utratą uprawnień do korzystania z karty, posiadacz karty zobowiązuje się do jej zwrotu.

12. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty Seniora przez Partnerów, jest symbol/naklejka informująca o honorowaniu Karty Seniora umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach Partnerów uczestniczących w Programie Karta Seniora.

13. Miasto Siemiatycze jest uprawnione do wprowadzania zmian w trakcie realizacji Programu.

14Wzór wniosku o przyznanie karty/duplikatu Karty Seniora oraz wzory graficzne Karty Seniora i znaku Karta Seniora Partner Programu określi zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze.

 

Partnerzy Programu Karta Seniora

Regulamin Programu Karta Seniora zakłada możliwość zawierania porozumień z podmiotami, w tym z lokalnymi przedsiębiorcami.

Jak zostać Partnerem Programu Karta Seniora kliknij

Jak otrzymać Kartę Seniora - procedura: Przyznanie Karty Seniora

 Czytany 2827 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 grudzień 2020 08:44