Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Przyznanie Karty Seniora

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 09:46
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

PRZYZNANIE KARTY SENIORA

Numer karty PR 2 wersja 1. z dnia 17 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miasta Siemiatycze nr XLV/271/18 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Karta Seniora (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 2687)

Uchwała Rady Miasta Siemiatycze nr XX/129/20 z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca Program Karta Seniora (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 4249)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie karty/duplikatu Karty Seniora  

Załączniki:

  • dokument tożsamości – do wglądu
  • oświadczenie o uszkodzeniu lub utraceniu Karty Seniora – dot. wniosku o wydanie duplikatu Karty Seniora

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 10  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY - nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY - niezwłocznie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
parter, pokój numer 10, telefon 85 65 65 818
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY - nie dotyczy.

UWAGI

Przez osobę uprawnioną do korzystania z Programu rozumie się osobę zamieszkałą na terenie miasta Siemiatycze, która ukończyła 65 lat. Karta Seniora upoważnia do: 50% zniżki na zakup biletów wstępu na zajęcia i płatne wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne miasta; bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze; zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Karta Seniora, zwanych Partnerami, uczestniczących w Programie na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z Miastem; zniżek w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miasta. Kartę Seniora przyznaje Burmistrz Miasta Siemiatycze na wniosek złożony osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Karta Seniora przyznawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Karta Seniora ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty jej posiadacz jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie wraz z wnioskiem o przyznanie bezpłatnego duplikatu karty. Posiadacz Karty Seniora zobowiązuje się informować organ o zmianie miejsca zamieszkania, które może mieć wpływ na uprawnienie do korzystania z Karty. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, skutkującej utratą uprawnień do korzystania z karty, posiadacz karty zobowiązuje się do jej zwrotu. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty Seniora przez Partnerów, jest symbol/naklejka informująca o honorowaniu Karty Seniora umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach Partnerów uczestniczących w Programie Karta Seniora.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania Karty Seniora na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o przyznanie Karty Seniora. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

  • karta usługi - Przyznanie Karty Seniora
  • wniosek o przyznanie karty / duplikatu Karty Seniora
Czytany 1076 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:35