Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Realizacja wniosków składanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 17:49
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

REALIZACJA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Numer karty PR 4 wersja 2. z dnia 21 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy)

Dowód osobisty (do wglądu)

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek (CEIDG-1) do pobrania w pokoju nr 10, na stronie internetowej Miasta lub na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

OPŁATY

Wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, pok. nr 10 lub listem poleconym na adres Urzędu Miasta Siemiatycze (podany poniżej), jednak w takim przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
parter, pokój numer 10, telefon 85 65 65 818 (808)
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku polegają na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki.

UWAGI

Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym urzędzie gminy (opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy) albo wysłany przesyłką rejestrowaną (opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza). Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych: imię i nazwisko, dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy (o ile używa) obywatelstwo, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile posiada), dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu (o ile dane te zostały zgłoszone), przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w dowolnym terminie w zakresie zmiany danych informacyjnych: data rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, dane przedstawiciela ustawowego (o ile są wymagane), informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (o ile została zgłoszona). Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej w każdym terminie. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG tj. adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada). Tytuł prawny nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do CEIDG, jednakże musi zostać przedstawiony organowi ewidencyjnemu na jego żądanie. Jeżeli przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, minister wykreśli, w drodze decyzji administracyjnej przedsiębiorcę z CEIDG. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej nie muszą go wskazywać.

W załączeniu:

• karta usługi - Realizacja wniosków składanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG-1)
• Część CEIDG-MW - dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
• Część CEIDG-RD - wykonywana działalność gospodarcza
• Część CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych
• Część CEIDG-SC - udział w spółkach cywilnych
• Część CEIDG-PN - udzielone pełnomocnictwa
• Część CEIDG-POPR – dokonywanie korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
• Część CEIDG-ZS - zarządca sukcesyjny
• Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Czytany 3040 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:42