Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

czwartek, 15 grudzień 2016 15:03
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Numer karty PR 9 wersja 2. z dnia 8 lipca 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Uchwała Nr XLV/276/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2691)

Uchwała Nr IX/52/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3237)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki:

  • dowód wniesienia opłaty

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 10 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa)
  • 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Siemiatycze lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
pokój numer 10, telefon 85 65 65 818 (808)
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej. Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

  • karta usługi - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na  sprzedaż  napojów alkoholowych
Czytany 2511 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 lipiec 2021 12:24