Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 października 2013 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:14

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 października 2013 r.

 

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Przed przystąpieniem do debaty nad projektami uchwał skierowanych na dzisiejszą sesję przedstawię krótkie sprawozdanie z realizacji bieżących zadań.

Rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego długości ok. 920 m, od modernizowanego odcinka do drogi na wysypisko.  Na całej szerokości jezdni zostanie położona nakładka bitumiczna. Koszt prac wyniesie ok. 245 tys. zł.  Wykonawcą  jest firma P.R.D.-M. Mikst Sp. z o.o. z Węgrowa wyłoniona w przetargu.

Po wykonaniu przez Przedsiębiorstwo Komunalne kanału sanitarnego w ulicy Świętojańskiej trwają prace związane z przebudową odcinka tej ulicy - od Grodzieńskiej do Gimnazjum  Nr 1. Prace drogowe prowadzone są przez firmę PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk z Białej Podlaskiej. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. W zakres przebudowy wejdzie nowa nawierzchnia bitumiczna, wymiana krawężników oraz chodników. Wartość prac to ok. 198 tys. zł, a ich zakończenie planowane jest w listopadzie br.

Trwają prace przygotowawcze związane z budową chodników łączących ul. Brzozową z ul. Leśną oraz ul. Wierzbową z ul. Sosnową i ul. Górną przez teren Miejskiej Biblioteki Publicznej. Planowane jest również utwardzenie kostką brukową terenu przy bibliotece. Jeżeli w miarę szybko miasto uzyska pozwolenie na budowę i pozwolą na to warunki atmosferyczne to realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Podjęto działania projektowe związane z powstaniem ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do bloków na osiedlu Tarasy wraz z wjazdami na posesje. Realizacja zadania będzie możliwa w przyszłym roku.

Do Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania „Powiązanie infrastruktury komunalnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II” z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. W ramach zadania zaplanowano budowę  ulic: Jabłoniowej, Wiśniowej, Anny Jabłonowskiej, Szpitalnej oraz przebudowę  ul. Ogrodowej.   Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogowej, parkingów, zatok autobusowych, chodników i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. W planowanym przedsięwzięciu uwzględniono również wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Koszt inwestycji szacowany jest w granicach 6,5 mln zł. Możliwe do uzyskania dofinansowanie to maksymalnie 3 mln. zł. Wstępna lista rankingowa wniosków objętych dofinansowaniem powinna zostać ogłoszona do końca października br.

Od kilku lat w naszym mieście realizowany jest program usuwania wyrobów zawierających azbest. W bieżącym roku w ramach jego realizacji przyznano dofinansowanie 21 właścicielom nieruchomości. W wyniku podjętych działań udało się usunąć 52,5 ton wyrobów zawierających azbest, zebranych od osób fizycznych. Całkowity koszt zadania wyniósł 25 790 zł. Wkład własny Miasta Siemiatycze to 8 336 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W bieżącym roku od najemców mieszkań komunalnych wpłynęło 9 wniosków o sprzedaż zajmowanych lokali. Wnioski dotyczą mieszkań położonych w budynkach wielorodzinnych położonych przy ulicach: Pałacowej, 11 Listopada, Ciechanowieckiej  i Świętojańskiej. Aktualnie toczy się postępowanie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Świętojańskiej, gdzie wniosek  o sprzedaż został złożony jeszcze w ubiegłym roku. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze  wnioskodawcy mogą uzyskać bonifikaty w wysokości 90% od ceny nieruchomości lokalowych położonych przy ulicy Ciechanowieckiej 29B oraz 80% w pozostałych przypadkach. Zgodnie z przyjętą na ostatniej sesji uchwałą uchylającą przyznawanie bonifikat możliwość ubiegania się o bonifikaty zostanie zniesiona dla spraw wszczętych po 31 grudnia 2012 r. W związku z tym, do końca roku należy się spodziewać kolejnych wniosków o sprzedaż mieszkań komunalnych.

W związku z dużą ilością wniosków o przydział mieszkań komunalnych i socjalnych  zachodzi potrzeba  zwołania z końcem roku 2013, posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która dokona rzeczywistej weryfikacji złożonych, kompletnych wniosków.   Na tej podstawie opracowane zostaną projekty list osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokali.         Do tej pory wpłynęło 25 wniosków, przy czym 16 z nich spełniło kryteria formalne. 7 wniosków zostało odrzuconych ze względu na brak potwierdzenia zamieszkania na terenie miasta Siemiatycze lub dochód przekraczający przyjęte w uchwale kryterium dochodowe uprawniające do lokalu z zasobów komunalnych.

Program Rodzina 5+, przyjęty przez Radę Miasta w czerwcu br. zainteresował również podmioty gospodarcze. Pierwszym partnerem programu zostało Przedsiębiorstwo Handlowe „Kowalska” Hurtownia Książek Monika Kowalska-Kobus. Porozumienie w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Rodzina 5+” podpisano 18 października br. Osoby korzystające z uprawnień Karty Rodzina 5+ otrzymają 10% rabatu na cały asortyment w punkcie Księgarnia „Pod Kasztanem” przy ul. Pałacowej 14A w Siemiatyczach.

Siemiatycki Ośrodek Kultury włączył do programu Rodzina 5+ obok zajęć dla dzieci  również zajęcia organizowane dla dorosłych.

Dobiegają końca prace związane z planami utworzenia w naszym mieście Młodzieżowej Rady. Trwają ostatnie poprawki  Ordynacji Wyborczej. Po zatwierdzeniu ustroju tego organu przez Radę Miasta zostaną przeprowadzone wybory. W założeniach Młodzieżowa Rada Miasta będzie  15-osobową  reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 20 lat zamieszkałej w Siemiatyczach i uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Kadencja trwać będzie 2 lata.  Cele Młodzieżowej Rady Miasta to m.in.  działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych. Jednak rzeczą najważniejszą jest zwiększenie aktywności młodych ludzi i promowanie zdrowego trybu życia z dala od zachowań ryzykownych. Warto podkreślić, że na każdym etapie tworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze można było  zaobserwować zaangażowanie nie tylko  młodzieży, ale także przedstawicieli instytucji i władz samorządowych. Zaplanowane zostały szkolne happeningi zachęcające młodzież do zainteresowania się funkcją Radnego pod hasłem przewodnim: „Kandyduj”,  „Właśnie ty możesz zostać Radnym”, „Mamy Radę, damy radę”.  Pierwszy happening rusza 4 listopada 2013 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.

Od listopada w naszym mieście rusza projekt prewencyjny ,,Twoja droga – Twój wybór”- realizowany w ramach programu ,,STOP PATOLOGIOM” skierowany do dwóch grup wiekowych – uczniów ostatnich klas gimnazjalnych  oraz najstarszych grup przedszkolnych. Celem tej inicjatywy w szkołach gimnazjalnych  jest: uświadomienie czym jest uzależnienie od  alkoholu  i  stosowanie przemocy domowej. W  ramach projektu przewidziane są:  spotkania  z policjantami, tzw. wywiadówki profilaktyczne oraz wizyty studyjne w siedzibie policji. Z kolei w przedszkolach celem   jest przekonanie dzieci, że policjant jest ich przyjacielem i że zawsze mogą się do niego zwrócić o pomoc.

W związku z opracowywaniem projektu budżetu na rok 2014 oraz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami skierowałem informację do mieszkańców o możliwości zgłaszania inicjatyw, na które powinny zostać zabezpieczone środki w ramach przeznaczonej na to puli 100 tys. zł. Termin zgłaszania wniosków ustalono do 25 listopada.

Dwa miesiące temu rozpoczął się nowy rok szkolny. Do 15 września przyjmowane były wnioski o stypendia szkolne. Ogółem wpłynęło 212 wniosków. W wyniku ich rozpatrzenia przyznano 210 stypendiów w wysokości od 85 do 95 zł miesięcznie w zależności od zamożności rodzin. Ponadto w ramach programu „Wyprawka Szkolna” przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników 104 uczniom na łączną kwotę 26 328 zł.

Przyznano również trzy stypendia im. Jana Pawła II w wysokości po 250 zł miesięcznie, które zostały wręczone 21 października. Stypendystami są: Monika Stradczuk, Tomasz Grzyb i Michał Szulc.

Z okazji Dnia Nauczyciela przyznane zostały nagrody dyrektorom palcówek oświatowych oraz czterem nauczycielom. Ponadto pięciu nauczycieli otrzymało listy gratulacyjne.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek miasta o wsparcie finansowe z rezerwy subwencji oświatowej na remonty w szkołach. Miasto otrzymało 62 tys. zł z przeznaczeniem na remont łazienek i dostosowanie ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz położenie wykładzin antypoślizgowych w salach edukacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu Szkół. Środki muszą zostać wykorzystane do końca roku.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2465 razy