Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Obowiązek złożenia nowej deklaracji (zmiany deklaracji) od 1 kwietnia 2021 r.

poniedziałek, 15 marzec 2021 16:51

Obowiązek złożenia nowej deklaracji (zmiany deklaracji) od 1 kwietnia 2021 r.

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXV/162/21 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty, od dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieni się system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Siemiatycze. Wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki  tej opłaty.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. zmianie ulegnie również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała Nr XXV/163/21 Rady Miasta Siemiatycze z dnia  27.01.2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym właściciel każdej nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miasta Siemiatycze nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyliczenia w niej należnej opłaty za daną nieruchomość z zastosowaniem nowych stawek opłaty obowiązujących od 01.04.2021 r.

Na nowym formularzu deklaracji w części B należy zaznaczyć: nowa deklaracja (zmiana deklaracji) - data zaistnienia zmiany: 01.04.2021 r.

Deklarację należy złożyć w terminie od 1 kwietnia do 10 maja 2021 roku. Nowy formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze pod linkiem - przejdź do nowego formularza deklaracji oraz w załączeniu do niniejszej informacji.

Nowe stawki opłaty obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.:

- 24 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość;

- 22 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim wszystkie bioodpady (stanowiące odpady komunalne) wytworzone na tej nieruchomości;

- 72 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość (w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób

selektywny) - opłata podwyższona naliczana będzie w formie decyzji administracyjnej.

Terminy płatności oraz indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Siemiatycze - Referat Gospodarki Komunalnej, nr tel. 85 65 65 826.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Siemiatycze określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

Pouczenie: Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Mieszkańcy Siemiatycz mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji KIEDY ŚMIECI. Zawiera ona harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zasady segregacji odpadów, informacje o PSZOK i terminach płatności za gospodarowanie odpadami oraz możliwość ustawienia przypomnienia o terminie odbioru odpadów. Aplikację można pobrać w sklepie Google Play, App Store i AppGallery pod adresem - przejdź do strony z aplikacją KIEDY ŚMIECI

 

W załączeniu: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Czytany 1010 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 18 marzec 2021 13:26