Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2018 r.

wtorek, 30 kwiecień 2019 10:03

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy oraz podmioty odbierające odpady komunale z terenu danej gminy na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, zobowiązani są osiągnąć za 2018 rok następujące poziomy:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - Tr - nie więcej niż 40%;
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - Ppmts - co najmniej 30%;
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowanych i rozbiórkowych - Pbr - co najmniej 50%.

Za 2018 rok Miasto Siemiatycze osiągnęło następujące poziomy:

  • Tr - 0,27%
  • Ppmts - 72,16%
  • Pbr-87,57%

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Siemiatycze osiągnęli za 2018 rok następujące poziomy:

Nazwa przedsiębiorcy

Tr

Ppmts

Pbr

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Siemiatycz

0,19%

47,56%

74,88%

MPO Sp. z o.o. z Białegostoku

0,19%

30,02%

-

MPO-J Przedsiębiorstwo Usługowe z Siemiatycz

0,43%

64,60%

-

PU-A „ASTWA” Sp. z o.o. z Białegostoku

0,00%

30,05%

-

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki

-

-

100%

 

Wszystkie odebrane z terenu Miasta Siemiatycze w 2018 r. zmieszane odpady komunalne (odpad 20 03 01) zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Hajnówce, gdzie poddano je mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu (proces R12). W tym proces wysortowano odpady opakowaniowe, które następnie przekazano odpowiednim instytucjom, gdzie poddano je recyklingowi oraz frakcję palną, którą przetworzono na paliwo alternatywne i poddano odzyskowi w cementowniach.

W procesie R12 powstał również odpad 19 12 12 (pozostałość z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania) w 2018 r. odpad ten poddany został procesowi D5 tj. unieszkodliwieniu w kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce oraz na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Augustowo, gm. Bielsk Podlaski.

Odpady zielone odebrane w 2018 roku przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi kompostowania (R3), a odpady powstałe po tym procesie przekazano do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów lub do ich rekultywacji.

Czytany 1084 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 30 kwiecień 2019 10:17