Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i zamieszkałych, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza

czwartek, 16 kwiecień 2015 21:10

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH,

NIEZAMIESZKAŁYCH I ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE KTÓRYCH

PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na terenie Miasta Siemiatycze gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych zostały objete nieruchomości zamieszkałe. Właściciele takich nieruchomości mają obowiązek złożyć deklaracje dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i na tej podstawie wnoszą opłatę za odbiór odpadów do Urzędu Miasta.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy przekazują z terenu nieruchomości nieczystości ciekłe oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek dotyczący pozbywania się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania korzystania z tych usług, w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza również muszą mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów pochodzących z prowadzonej działalności. Wymóg ten wynika z konieczności niedopuszczenia do obciążenia systemu nieruchomości zamieszkałych odpadami z działalności komercyjnej, których koszty mogą być uwzględniane w ramach kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykonywanie usługi odbioru stałych odpadów komunalnych należy powierzyć podmiotom wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w Mieście Siemiatycze (wykaz podmiotów znajduje sie na stronie internetowej www.siemiatycze.eu w zakładce Środowisko). Usługi związane z odbiorem nieczystości ciekłych mogą być świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze, dokumnenty potwierdzające realizację w/w obowiazków należy przechowywać przez okres 1 roku.

W związku z powyższym, na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i nieczystości ciekłe z terenu miasta Siemiatycze, obecnie analizowane jest wypełnianie w/w obowiązków przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości zamieszkałych, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Czytany 2988 razy

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×