Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Siedliska dzikich gołębi - informacja

środa, 18 sierpień 2021 13:07
Zdjęcie gołębi na dachu budynku. Zdjęcie gołębi na dachu budynku.

Stała obecność w ciągu dnia stad gołębi w przestrzeni miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zwraca uwagę części przechodniów, budząc niekiedy negatywne emocje. Ich powodem jest głównie zanieczyszczenie elewacji budynków i ich otoczenia przez pozostawiane w znacznej ilości odchody gołębi, a ponadto ich pióra, puch, resztki gniazd i pożywienia. Budzą one zastrzeżenia nie tylko ze względów estetycznych, ale także z uwagi na możliwe uszkodzenia i niszczenie elementów konstrukcyjnych budynków i w efekcie pogorszenie ich stanu technicznego. Niska wartość pH odchodów gołębi sprzyja korozji i uszkodzeniom mechanicznym elementów wykończenia dachu i elewacji budynków, gzymsów, parapetów, rynien, neonów, szyldów itd., co może być powodem awarii technicznych i zakłócenia zwykłej eksploatacji budynków. Odchody gołębi tworzą też środowisko sprzyjające wzrostowi grzybów pleśniowych, które z kolei mogą przyczyniać się do uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych budynków, w tym kamienia i betonu. Odchody te, jeśli nie są regularnie uprzątane, mogą nawarstwiać się i wysychać, stając się trudne do usunięcia. Szczególne problemy powoduje zajęcie przez gołębie niezabezpieczonych przed ptakami przestrzeni wewnątrz budynków, jak szyby wentylacyjne, nieużytkowane poddasza lub strychy. Rzadko sprzątane, mogą być miejscem gromadzenia się odchodów gołębi przez lata. Próby usuwania nagromadzonych odchodów mogą prowadzić do uszkodzeń powierzchni przegród budowlanych. Sporadycznie przy znacznej liczebności lokalnego stada gołębi i nieuprzątaniu ich odchodów stopień ich nagromadzenia może być tak duży, że uniemożliwia otwieranie okien, korzystanie z tarasów lub balkonów. Gołębie mogą też powodować odwarstwianie pokryć dachowych, ułatwiając wnikanie wody do wnętrza budynków, co sprzyja zagrzybieniu przegród budowlanych i niszczeniu ich konstrukcji. Uszkodzenia mogą dotyczyć także pomników i budynków o wartości zabytkowej. Dzikie gołębie atakowane są przez szereg mikroorganizmów chorobotwórczych, których część jest patogenna także dla człowieka.

Mimo powszechnego występowania dzikich gołębi w miastach w sąsiedztwie ludzi i budynków mieszkalnych odnotowane są przypadki przeniesionych od tych ptaków chorób odzwierzęcych. Ryzyko jest większe w przypadku osób, które z racji wykonywanej pracy przebywają w miejscach gniazdowania gołębi i mają z nimi bezpośrednią styczność, zwłaszcza jeśli dzieje się to okazjonalnie. Uważa się także, że bieżące usuwanie przez mieszkańców odchodów gołębi z parapetów okiennych, balkonów czy schodów nie stanowi szczególnego zagrożenia, choć zaleca się, aby czynności te wykonywać w rękawiczkach ochronnych, po uprzednim zwilżeniu odchodów wodą, co ogranicza przenikanie zawartych w nich mikroorganizmów do powietrza i tym samym ryzyko ich inhalacji. Stosunkowo największe zagrożenie, dotyczące szczególnie inwazji ektopasożytów, wiąże się z gnieżdżeniem się gołębi w obrębie budynków mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego, w bezpośredniej bliskości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub w ich obrębie. Ektopasożyty te mogą atakować ludzi i być powodem dokuczliwych zmian skórnych, zwłaszcza gdy towarzyszy im skłonność do odczynów alergicznych. Szczególne zagrożenie dotyczy burzliwych odczynów nadwrażliwości wyniku ukłuć przez obrzeżki – kleszcze gołębie, które mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego i zgonu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach przypomina i proponuje komunikowanie i bieżące przypominanie właścicielom, posiadaczom i zarządcom nieruchomości o konieczności starannego wykonywania prac remontowych, usuwaniu wszelkich nieszczelności oraz zabezpieczaniu budynków przed dostępem gołębi, w szczególności uniemożliwiając im przeniknięcie do nieużytkowanych przestrzeni, tak aby nie mogły ich one zasiedlać i wykorzystywać do gniazdowania. Stosunkowo największe zagrożenie, wiąże się z gnieżdżeniem się gołębi w obrębie budynków mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego, w bezpośredniej bliskości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub w ich obrębie. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty stanowiące potencjalnie największe zagrożenie sanitarne, związane z występowaniem dzikich gołębi, takich jak domy pomocy społecznej, w których przebywają osoby w podeszłym wieku, obarczone licznymi chorobami przewlekłymi i z obniżoną odpornością.

Źródło informacji - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, 13.08.2021 r.

 

 

Czytany 37 razy