Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Rusza kwalifikacja wojskowa 2021

wtorek, 06 kwiecień 2021 10:14
Grafika promująca kwalifikację wojskową 2021 z napisami: kwalifikacja wojskowa to nie pobór do wojska, jest obowiązkowa; pamiętaj od 2009 r. do wojska wstępują tylko ochotnicy, jeżli nie odpowiada Ci termin ustal inny; nie zapomnij zapytać o możliwości i korzyści pracy w wojsku; logotyp akcji zostań żołnierzem Rzeczypospolitej Grafika promująca kwalifikację wojskową 2021 z napisami: kwalifikacja wojskowa to nie pobór do wojska, jest obowiązkowa; pamiętaj od 2009 r. do wojska wstępują tylko ochotnicy, jeżli nie odpowiada Ci termin ustal inny; nie zapomnij zapytać o możliwości i korzyści pracy w wojsku; logotyp akcji zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

KOGO DOTYCZY?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju. W powiecie siemiatyckim rozpocznie się już od 7 kwietnia, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, ale nie tylko.

PROCEDURY!

Procedurę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47). Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień). Szczegółowe zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego, w tym siedziby i zasięg działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich określa obwieszczenie nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji woskowej w 2021 r.

KOGO OBEJMUJE OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

INFORMACJA DLA WEZWANYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, kwalifikacja wojskowa 2021 zostanie przeprowadzona na szczególnych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wezwani powinni przy wejściu do siedziby powiatowej komisji lekarskiej, zdezynfekować dłonie, sprawdzić temperaturę ciała, posiadać niezbędne dokumenty, maseczkę oraz długopis. W trakcie przebywania w budynku należy przestrzegać określonych komunikatów i oznaczeń dot. zasad przemieszczania się, należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób.

NIE MOGĘ SIĘ STAWIĆ?

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

PIERWSZE SPOTKANIE Z WOJSKIEM!

Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. W ramach kwalifikacji wojskowej przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim przedstawią warunki rekrutacji do poszczególnych, ochotniczych form służby wojskowej w tym m.in. możliwość kontynuacji nauki w ramach szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej stanowiącej aktualnie najszybszą drogę do zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej. Tak jak w poprzednich latach, działalność promocyjną wspierać będą żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku (14 batalion lekkiej piechoty w Hajnówce).

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3

Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Miasto Siemiatycze, Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn,

Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze

Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

07 kwietnia – 23 kwietnia 2021 r.

Źródło informacji: WKU w Bielsku Podlaskim, komunikat z dn. 6.04.2021 r.

Czytany 506 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 kwiecień 2021 10:36