Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Program RODZINA 5+ – podstawowe informacje

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 10:43
Grafika z logo Siemiatycze Blisko, napisem Rodzina 5+ oraz adresem strony internetowej miasta www.siemiatycze.eu Grafika z logo Siemiatycze Blisko, napisem Rodzina 5+ oraz adresem strony internetowej miasta www.siemiatycze.eu

Od czerwca 2013 r. Miasto Siemiatycze realizuje Program RODZINA 5+ skierowany do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze.

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i ułatwianie ich członkom dostępu do oferty kulturalnej i sportowej miasta, w tym do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Regulamin Programu RODZINA 5+

1. Program „Rodzina 5+” skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i ułatwianie ich członkom dostępu do oferty kulturalnej i sportowej miasta, w tym do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2. Cele Programu „Rodzina 5+” realizowane będą poprzez:

 - wprowadzenie ulg na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez SOK i MOSiR,
- wprowadzenie ulg w opłatach za udział w wybranych zajęciach organizowanych przez SOK i MOSiR,
- wprowadzenie zniżek na korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (np. z wypożyczalni sprzętu wodnego, sauny, hali widowiskowo-sportowej, basenu),
- wprowadzenie zniżek w opłatach za żłobek, przedszkole,
- wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.

3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zamieszkałą na terenie miasta Siemiatycze, składającą się z rodziców, innych opiekunów, również rodziny zastępcze wychowujące troje i więcej dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dwoje i więcej dzieci.

4. Potwierdzeniem uprawnień osób, o których mowa w ust. 1 do korzystania z systemu ulg i zwolnień zawartych w Programie „Rodzina 5+” jest Karta Rodzina + wydawana na wniosek, zwana w dalszej części kartą.

5. Karta przysługuje:

1) rodzinom wychowującym 3 i więcej dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli dziecko kształci się dalej do ukończenia 26 lat,
2) rodzinom zastępczym, wychowującym 3 i więcej dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli dziecko kształci się dalej do ukończenia 26 lat,
3) samotnym rodzicom wychowującym 2 i więcej dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli dziecko kształci się dalej do ukończenia 26 lat,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – karta przysługuje do końca okresu ważności orzeczenia.

6. Karta Rodzina 5+ upoważnia do:

1) 50% zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez SOK i MOSiR,
2) 50% zniżki za udział w wybranych zajęciach organizowanych przez dom kultury,
3) 20% zniżki w opłacie za żłobek, przedszkole,
4) bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze,
5) zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Rodzina 5+,
6) zniżek w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta.

7. W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia ulg, rabatów i zniżek dopuszcza się możliwość zawierania porozumień z innymi podmiotami, w tym z lokalnymi przedsiębiorcami.

8. Karta wydawana będzie bezpłatnie, na okres 1 roku lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.

9. Karta zawierać będzie następujące informacje: imię i nazwisko osoby na którą została wystawiona, datę ważności, nr karty.

10. Karta ważna będzie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego kartą „Rodzina 5+” i w jego obecności.

11.

1) Karta przyznawana jest na wniosek złożony przez członka rodziny wielodzietnej, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie karty.
2) Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać wnioskodawca lub inny pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku.

12. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z programu „Rodzina 5+” są zobowiązani niezwłocznie poinformować Referat Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze o każdej zmianie sytuacji rodzinnej, która wiąże się utratą uprawnień do korzystania z Programu.

13. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 5+” rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty „Rodzina 5+”.

14. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla członków rodzin wielodzietnych jest symbol/naklejka informująca o honorowaniu Karty „Rodzina 5+” umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów uczestniczących w Programie.

Tekst jednolity Regulaminu opracowano na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/194/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwały Nr VII/43/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Programu „RODZINA 5+” oraz Uchwały Nr XX/130/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 7 października 2020 r. zmieniającej Program „RODZINA 5+”.

 

Partnerzy Programu „RODZINA 5+”

Regulamin Programu RODZINA 5+ przyjęty Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVIII/194/13, zakłada możliwość zawierania porozumień z podmiotami, w tym z lokalnymi przedsiębiorcami.

Partnerzy Programu RODZINA 5+

Tu dowiesz się jak zostać Partnerem Programu RODZINA 5+

 

Tu dowiesz się jak i gdzie złożyć wniosek o przyznanie Karty Rodzina 5+

Czytany 6272 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 23 marzec 2021 09:54