Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 18:05
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Numer karty IF 1, wersja nr 1 z dnia 17 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
• mapa z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i/lub wyrys – w sytuacjach gdy żądany dokument dotyczyć będzie części działki, np. w przypadku inwestycji liniowej;
• dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie żądanego wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk wniosku do pobrania w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze
pod adresem: www.siemiatycze.eu

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu:
1) od wypisu
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron – 50 zł
2) od wyrysu
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
b) nie więcej niż - 200 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej od wypisu i wyrysu – stosownie do art. 2 i 7 ustawy o opłacie skarbowej.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania lub studium.
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem: www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Infrastruktury, pokój nr 1, telefon 85 65 65 827
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
-poniedziałek od 7:30 do 17:00,
-od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
-piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY – nie dotyczy.

UWAGI
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania
z nich wypisów i wyrysów.
Części terenów miasta Siemiatycze nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wątpliwości czy dana nieruchomość jest objęta planem miejscowym zaleca się zadzwonić pod numer 85 65 65 827.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

karta usługi - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Czytany 4793 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 09:30