Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

piątek, 25 maj 2018 10:06

KARTA USŁUGI

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Numer karty GK 12 wersja 1. z dnia 28 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek z wymaganymi ustawą załącznikami

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 2 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta

OPŁATY

Opłata skarbowa:

  • od wydania decyzji 205 zł,
  • od przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby 105 zł,
  • od pełnomocnictwa 17 zł,

płatna w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pok. 2, telefon 85 65 65 826
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67); posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

  • karta usługi - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  • wniosek - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Czytany 1689 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 grudzień 2020 14:01