Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Siemiatycze

środa, 05 październik 2016 14:51

KARTA USŁUGI

ZAMIANA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA SIEMIATYCZE

Numer karty GK 4 wersja 1 z 19 listopada 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611)

Uchwała Nr XVIII/94/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. z 2016 r. poz. 3733 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zamianę lokalu.

Załączniki:

  • deklaracja o wysokości dochodu.
  • zaświadczenia o wysokości dochodów brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego).
  • oświadczenie o stanie majątkowym.
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do innego lokalu (obligatoryjnie przy wnioskowaniu o zamianę lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu socjalnego).

FORMULARZ DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 3 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Nie podlega.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pokój numer 3, tel. 85 65 65 829
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7.30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY SKARBOWY

Nie przysługuje.

UWAGI

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o zamianę lokalu wchodzącego w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Siemiatycze jest spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek, o których mowa w § 9 ust 1 i 2 Uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze, tj.:

Dla lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu:

Dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię użytkową.

Najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie.

Najemca jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnego poruszania się.

Najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi.  – 10 m2 na osobę.

Dla lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu socjalnego:

Wśród członków gospodarstwa domowego nastąpiło kalectwo domownika utrudniające korzystanie z lokalu.

W wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka lokal przestała zapewniać minimalne normy powierzchni pokoi – 5 m2 .

W celu poprawy warunków mieszkaniowych Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na zamianę lokali oraz akceptować zamianę międzylokatorską (wzajemną) z zachowaniem norm powierzchni w odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub minimalnej powierzchni pokoi ustalonej dla lokalu socjalnego, tj. 5 m2. W przypadku zamiany międzylokatorskiej wzajemnej wniosek o zamianę musi zostać złożony przez obie strony wnioskujące o zamianę, przy czym warunkiem dokonania zamiany międzylokatorskiej jest uregulowanie przez strony wszystkich zobowiązań finansowych – czynszu i opłat. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy uczestniczący w zamianie składają oświadczenie woli przed upoważnionym do jego przyjęcia pracownikiem samorządowym.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 65 65 813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zamianę lokalu z zasobów mieszkaniowych Miasta Siemiatycze na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o zamianę lokalu z zasobów mieszkaniowych Miasta Siemiatycze. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

  • karta usługi - zamiana lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta Siemiatycze
  • załącznik nr 1 - wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
  • załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości dochodu
  • załącznik nr 3 - oświadczenie o stanie majątkowym
  • załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu
Czytany 2443 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 listopad 2020 08:55