Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Obciążanie nieruchomości

środa, 05 październik 2016 14:47

KARTA USŁUGI

OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI MIASTA SIEMIATYCZE SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU (NIE DOTYCZY PASA DROGI PUBLICZNEJ)

Numer karty GK 7 wersja 1. z 24 listopada 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Uchwała Nr XXXIX/237/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4682 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Załączniki:

  • mapa sytuacyjna w 2 egz. z zaznaczoną trasą urządzeń i pasem służebności objętym wnioskiem
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do urządzenia infrastruktury technicznej
  • pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem)
  • decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o ile jej wydanie jest przewidziane przepisami prawa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 3 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta

OPŁATY

Ustanowienie służebności przesyłu następuje za wynagrodzeniem, którego wysokość jest określona na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego

Po wstępnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca ponosi koszty operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi wnioskodawca

Wpłaty uiszcza się przelewem na konto Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 6 tygodni od dnia zgromadzenia pełnej dokumentacji

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pok. 3, tel. 85 656 58 29
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Nie przysługuje

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o obciążenie nieruchomości Miasta Siemiatycze służebnością przesyłu na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67); posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o obciążenie nieruchomości Miasta Siemiatycze służebnością przesyłu; Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

  • karta usługi - obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
  • załącznik nr 1 - wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
  • załącznik nr 2 - oświadczenie
Czytany 2531 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 listopad 2020 08:19