Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

środa, 05 październik 2016 14:45

KARTA USŁUGI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGOWYM

Numer karty GK 9 wersja 1. z 24 listopada 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 37 ust.1, 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Uchwała Nr XXXIX/237/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze (Dz. U. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4682 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

WYMAGANE DOKUMENTY

Czynności podejmuje się z urzędu względnie na wniosek strony

FORMULARZE DO POBRANIA

Brak formularza

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do czasu przeprowadzenia pozytywnego przetargu lecz nie dłużej niż rok od daty sporządzenia operatu szacunkowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pok. 3, tel. 85 656 58 29
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorku - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Nie przysługuje

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o sprzedaż oraz w stosunku do uczestników przetargu do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67); posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o sprzedaż oraz w stosunku do uczestników przetargu do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym; Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

  • karta usługi - sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
Czytany 2489 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 listopad 2020 07:50