Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 15 maja 2013 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:06

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 15 maja 2013 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Ostatnie tygodnie w samorządach związane są z intensywnymi przygotowaniami do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Brak jednoznacznych przepisów i doświadczeń w tym zakresie powoduje, że przyjęte wewnętrzne rozwiązania podlegają zmianom, by jak najlepiej dostosować je do miejscowych warunków i oczekiwań mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęto przyjmowanie deklaracji. Na stronie internetowej miasta zamieszczone zostały informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami oraz przepisy regulujące to zagadnienie. Istnieje także możliwość pobrania deklaracji. Podjąłem decyzję o zorganizowaniu przetargu na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na okres 6 miesięcy. Pozwoli to miastu na sprawdzenie, jak funkcjonuje system w praktyce i lepsze przygotowanie warunków przetargu do wyłonienia oferenta na dłuższy okres. W związku z nowymi zadaniami realizowanymi przez Urząd oraz przekazaniem prowadzenia postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych do MOPS został opracowany nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta, który obowiązuje od 9 maja.

Po długim, w tym roku, sezonie zimowym przystąpiono do niezbędnych prac porządkowych. Pozimowe oczyszczenie ulic lokalnych, parkingów i chodników, zlecone Przedsiębiorstwu Komunalnemu na wartość około 60 000 zł zostało zakończone przed 1 maja. W dniu dzisiejszym mają zostać zakończone prace przy oznakowaniu poziomym ulic. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe „Budomost” Spółka z o. o. w Białymstoku.

Sukcesywnie wykonywane są roboty polegające na profilowaniu i doziarnianiu kruszywem naturalnym i łamanym, miejskich dróg gruntowych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Maxi - koparki Marcin Sawicki w Siemiatyczach.

Kończone są inwestycje rozpoczęte w ubiegłym roku i rozpoczęto przygotowania do realizacji zadań zaplanowanych na bieżący rok.

W dobrym tempie przebiegają prace przy budowie kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”. Biorąc pod uwagę zakres robót do zrealizowania oraz przedstawiony harmonogram finansowo-rzeczowy należy przyjąć, że będzie zachowany umowny termin zakończenia zadania tj. 30 maja. Posiadam ustne zapewnienia Wykonawcy, że prace zostaną zakończone wcześniej.

Do 30 maja zakończone zostaną prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej odcinka 530 m ul. Słowiczej. Roboty drogowe zostały przerwane w listopadzie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

8 maja została podpisana umowa na przebudowę istniejącego dojazdu oraz budowę nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury w rejonie ulicy Legionów Piłsudskiego i 11 Listopada. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIMEX z Siemiatycz na wartość 87 142 zł. Termin realizacji zadania został ustalony do 30 czerwca. W związku z trudnościami, które pojawiły się przy uzgadnianiu przebiegu drogi, w dokumentacji naniesiono zmiany polegające na nieznacznym przesunięciu drogi w kierunku północnym.

13 maja miało miejsce otwarcie ofert na I etap przebudowy plaży miejskiej przy ulicy Sportowej w ramach projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach”. Zakres zadania przeznaczony do realizacji w bieżącym roku obejmuje budowę ścieżki od ul. Spacerowej do zjazdu dla osób niepełnosprawnych vis a vis Wodnika wraz z murkami oporowymi oraz budowę schodów i zjazdu na plażę dla osób niepełnosprawnych. Spośród trzech ofert najkorzystniejszą złożyła firma DIMEX na kwotę 419 804 zł.

W związku z inwentaryzacją infrastruktury sportowej województwa podlaskiego do Urzędu Marszałkowskiego przekazana została informacja dotycząca infrastruktury sportowej w naszym mieście. Poza wykazem obiektów sportowych istniejących (tj. hala, boiska ORLIK, skatepark, stadion, boiska syntetyczne do koszykówki i siatkówki, korty itp.) wskazano również:

- inwestycje planowane do realizacji tj. Budowa krytej pływalni; Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II oraz Budowa zjeżdżalni i wyciągu nart wodnych w Siemiatyczach oraz zapotrzebowanie na obiekty sportowe tj. lodowisko kryte, park linowy, hala do tenisa i squasha, ścianka wspinaczkowa, tor kajakowy, tor kartingowy, tor rowerowy, siłownia zewnętrzna, strzelnica sportowa, betonowe stoły do tenisa stołowego na otwartym powietrzu oraz trasa do nart biegowych.

W dniu 2 maja 2013 r. został ogłoszony przetarg na budowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach przy ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej oraz Małopolskiej – etap I.

22 maja odbędzie się przetarg na przebudowę ulicy Żeromskiego i ul. A. Jabłonowskiej. W ramach planowanego zadania przewiduje się przebudowę nawierzchni bitumicznej, zjazdów, chodników, ramp dla pieszych, budowę wpustów, przepustów, kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz przebudowę przyłączy energetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych. Cała inwestycja podzielona została na 2 etapy. W I etapie przewiduje się przebudowę łącznie 1027 mb ulic. Jednocześnie z budową ulic zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej o długości 1162 m, wraz z przykanalikami i wpustami. Przewidziano wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie trawników. Mamy realne szanse, że inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Miasta o dofinansowanie adaptacji i wyposażenia kolejnych 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w Żłobku Miejskim. W ramach projektu MALUCH przyznano Miastu dotację w wysokości 317 620 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 453 743 zł.

Złożony został również wniosek o dofinansowania w wysokości 62 000 zł remontów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Zespole Szkół, mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. W ramach zadania planowany jest remont części łazienek oraz położenie w kilku klasach wykładziny antypoślizgowej. Szacowany koszt remontu wynosi 124 000 zł.


W ramach wsparcia lokalnych przedsiębiorców we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 17 kwietnia została zorganizowana konferencja pt. „Jak korzystać ze środków Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. W trakcie omówiono zasady korzystania z Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, z którego mogą korzystać siemiatyccy producenci. Dzięki Programowi przedsiębiorcy mają możliwość uczestniczenia w misjach gospodarczych, targach oraz wystawach międzynarodowych. Mimo interesującego tematu frekwencja w spotkaniu była niewielka. Mam nadzieję, że w przyszłości podobne inicjatywy skierowane w sposób bezpośredni do przedsiębiorców spotkają się z większym zainteresowaniem lokalnego biznesu.

W ostatnią środę 24 kwietnia w ramach projektu „Decydujmy Razem”, który Miasto realizuje od 2011 r., odbyło się spotkanie dotyczące planów utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze. W spotkaniu wzięła udział zaproszona animatorka subregionalna regionu Puszcza Białowieska – Anna Borek, która przedstawiła uczestnikom informacje dotyczące dobrych praktyk działalności młodzieży na przykładzie innych gmin w Polsce, ukazując ważność realizacji projektu. Blisko połowę uczestników spotkania stanowiła młodzież. W czerwcu planowane jest opracowanie statutu oraz zasad wyboru Rady. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta będą mogły być przeprowadzone jesienią.

Realizując zapisy Strategii Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017, zorganizowano pierwsze zajęcia skierowane do pracowników i członków organizacji pozarządowych z terenu Miasta Siemiatycze w ramach tzw. Akademii Lokalnego Animatora. W trakcie spotkania poruszone zostały m.in. sprawy finansowania i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje. Tematy kolejnych spotkań zostaną dostosowane do oczekiwań uczestników. W obecnej dobie wzrasta rola organizacji pozarządowych w lokalnym środowisku. Są niewyczerpanym źródłem pomysłów i pozytywnej energii w działaniu. Często jednak w stowarzyszeniach brakuje osób, które posiadają rzetelną wiedzę z zakresu finansów, prawa i wzięłyby na siebie niewdzięczną rolę tzw. papierkowej roboty, która jest niezbędna. Chcielibyśmy poprzez organizowane spotkania i warsztaty wzmocnić miejscowe organizacje w tym zakresie, co zwiększy możliwości ich rozwoju i pozyskiwania środków na działalność.

W ramach działań profilaktycznych ogłoszona została II edycja konkursu pod hasłem "NIE (...) I JUŻ" - nie palę, nie piję, nie biorę i nie uzależniam się od telefonu komórkowego i Internetu bo fotografuję. Fotografie przekazywane na konkurs mają być związane z miastem lub najbliższą okolicą. Organizatorami tegorocznej edycji są: Burmistrz Miasta, Wójt Gminy Siemiatycze oraz Komendant Powiatowy Policji. Termin nadsyłania prac mija w dniu dzisiejszym.

W ostatnie dni kwietnia obchodzony jest Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach obchodów w naszym mieście, wspólnie z Zespołem Prewencji Kryminalnej Nieletnich oraz Wydziałem Ruch Drogowego Komendy Powiatowej Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Straży Granicznej zorganizowano spotkanie dla przedszkolaków. Uczestniczyło w nim około 200 dzieci. Policjanci przypomnieli najmłodszym, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, a strażacy i pogranicznicy opowiadali o specyfice swojej służby. Przygotowano liczne atrakcje. Każdy uczestnik mógł wsiąść do radiowozu, wozu strażackiego, usiąść na motorze, czy quadzie. Dużą popularnością cieszyła się także możliwość przymierzenia specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu mundurowych. Na zakończenie za aktywny udział w spotkaniu każdy maluch otrzymał wodę mineralną i znaczek odblaskowy, który sprawia, że jest się lepiej widocznym na drodze.

W ostatnią sobotę miało miejsce otwarcie Skateparku. Licznie zgromadzona młodzież potwierdza, że inwestycja ta była potrzebna w naszym mieście.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2050 razy