Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 października 2019 r.

poniedziałek, 04 listopad 2019 13:36

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Po ponad dwumiesięcznej przerwie mam przyjemność zrelacjonować Państwu realizację zadań miasta oraz uchwał Rady.

Zapewne z przyjemnością obserwują Państwo jak postępują prace przy budowie basenu. Przebiegają one bez zakłóceń.  Budynek przy ul. Świętojańskiej został już częściowo przykryty dachem. Dzięki temu, można było rozpocząć prace wykończeniowe w środku i na zewnątrz. W podbaseniu czyli na najniższej kondygnacji budynku wykonywane są  tynki, a niebawem ruszą roboty posadzkarskie. Na zewnątrz budynku trwa montaż szklanej fasady, docieplenia ścian wełną mineralną oraz montaż podkonstrukcji fasady aluminiowej. Wykonane, na tę chwilę, prace budowlane, stanowią przeszło 50% wszystkich prac branży budowlanej. Ponadto równolegle trwają prace instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej. Na zewnątrz budynku, nad Kamionką, zakończono instalacje gruntowych wymienników ciepła (24 stumetrowe odwierty), w sąsiadującej z basenem hali widowiskowo sportowej wykonano montaż kanałów wentylacyjnych, które wraz z gruntowymi wymiennikami ciepła stanowią jeden z systemów ogrzewania budynku – pompy ciepła. Poza tym, wykonano już część instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szacuje się, że wykonane prace instalacyjne stanowią 14% wszystkich prac branży sanitarnej i elektrycznej.

Od października mieszkańcy mogą korzystać z kolejnego miejsca rekreacji – tzw. Otwartej Strefy Aktywności.  Obiekt powstał na terenie zielonym przy szkole muzycznej. Został wyposażony w  urządzenia siłowni zewnętrznej (tj. pajacyk i wahadło, rower i steper, narciarz, twister, rower i motyl integracyjny), stół do tenisa, piłkarzyki integracyjne, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Zadanie, którego koszt wyniósł blisko 50 tys. zł.  zostało w 50% dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aktualnie trwa rozliczenie projektu.

Z kolei  w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego na placu przed tzw. Domem Rycerza na podłożu z kostki betonowej ustawiono 6 zadaszonych drewnianych stołów z ławkami. Wykonawcą drewnianej konstrukcji był lokalny stolarz, który w ramach zapytania cenowego, zobowiązał się dostarczyć wyprodukowane przez siebie ławki za kwotę 24 000 zł. Powstanie jeszcze  zadaszona scena – drewniana altana i wykonany zostanie krąg ogniskowy. Zagospodarowany teren będzie służył jako miejsce gdzie będą mogły odbywać się przedsięwzięcia kulturalne i rozrywkowe.

Zakończone zostały prace budowlane związane z rozbudową i adaptacją budynku gospodarczego przy amfiteatrze, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej, która ma funkcjonować pod nazwą Siemiatycki Klub Juniora. Zakres prac obejmował termomodernizację przegród zewnętrznych, nową instalację elektryczną z fotowoltaiką, instalację centralnego ogrzewania wykorzystującą ciepło ziemi – pompę ciepła, instalację wodociągową, sanitarną, deszczową i wentylację mechaniczną. Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo-budowlane Zbigniew Rybałtowski z Siemiatycz. Wartość prac wyniosła 415 293 zł, z czego 243 414 zł stanowi dotacja uzyskana  z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego, w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Grupą docelową projektu są dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym oraz zaniedbane wychowawczo, należące do tzw. grupy ryzyka. Aktualnie zamawiane jest wyposażenie placówki. Planuje się jej uruchomienie do końca bieżącego roku.

We wrześniu Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie, w wysokości 185 tys. zł, działań związanych z rozszerzeniem podstawowej oferty świetlicy o opracowanie i monitorowanie indywidualnych planów pracy z dziećmi, zajęcia terapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje oraz doposażenie placówki.

We wrześniu zawarto umowę z Wykonawcą na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Gen. Władysława Andersa.  W ramach zadania po prawej stronie ulicy powstanie ścieżka o szerokości 2,0 m i długości ok. 352 mb jako niezależny ciąg funkcjonalny dla ruchu rowerowego. Zadanie to ma na celu zapewnienie właściwego standardu ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w tej części miasta. Ścieżka wykonana będzie z kostki brukowej. W ramach zadania wykonane zostaną również dwa wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Andersa, spełniające równocześnie funkcję progów zwalniających.  Zadanie ma być zakończone do dnia 18 listopada br.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przystąpiono do pierwszego etapu realizacji budowy nowych linii oświetlenia ulicznego. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Zakres prac obejmie kilka rejonów naszego miasta. Oświetlenie uliczne powstanie przy ul. Górnej – zaułek przy restauracji Leśny Zakątek, na ulicy Wysokiej- dojście do nowych bloków, na ul. Polnej, na części ul. Jabłoniowej i przyległej w kierunku do ul. Żeromskiego oraz na przyległej do ul. Jabłonowskiej wewnętrznej drodze dojazdowej. W sumie zostaną zamontowane 34 lampy. Szacuje się, że prace montażowe rozpoczną się jeszcze w tym roku.

W ramach realizacji projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3”, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane zostały  dwie umowy z wykonawcami. Jak wyjaśniałem w sierpniowym wystąpieniu podział inwestycji na części, podyktowany był między innymi wymogami formalnymi oraz dawał możliwość ubiegania się o zamówienie mniejszym firmom, zwiększał konkurencyjność a co za tym idzie, mógł znacząco obniżyć koszty.  Jedna z umów dotyczy: wymiany instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, budowy systemu wentylacji sali gimnastycznej z  rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła, przebudowy instalacji elektrycznej, oraz montażu na dachu 17 sztuk paneli fotowoltaicznych, do produkcji energii elektrycznej. Termin zakończenia powyższych prac przewidziano na trzeci kwartał 2020 r. Wykonawcą jest Rzońca Sp. z o.o., z siedzibą w Łomży a wartość                  zamówienia wynosi 1 108 968 zł brutto.

Druga z umów została podpisana SATO Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku           na kwotę 2 214 000 zł brutto i zakresem swym obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów i wymianę pozostałej, niewymienionej wcześniej, stolarki okiennej i drzwiowej. Zakłada się, że prace zostaną wykonane również do końca trzeciego kwartału 2020 r.

Aktualnie trwa ocena ofert w trzecim postępowaniu, dotyczącym wymiany oświetlenia wewnątrz szkoły. Przewidziany zakres prac obejmuje wymianę ponad 1200 sztuk opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku, na energooszczędne oprawy typu LED. Termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2020 r. Trwa także postępowanie mające na celu wyłonienie inspektorów nadzoru dla tej inwestycji. Zdanie jest współfinansowane ze środków pozyskanych przez miasto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 4 milionów zł. W związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowań wystąpiłem do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o rozszerzenie zakresu zadania o wymianę pokrycia dachowego na budynku hali sportowej oraz naprawę elementów dachu na części dydaktycznej. Obecnie czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

23 września 2019 r. Miasto Siemiatycze podpisało umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25 w Siemiatyczach”. Całkowita wartość projektu wyniesie 4 208 421 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to kwota 2 338 817 zł.

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w budynku, w którym docelowo mieścić się będzie Szkoła Muzyczna I Stopnia. Zakres rzeczowy projektu wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego i obejmuje izolację ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych, izolację termiczną części dachu, wymianę kotła c.o., montaż elementów OZE: kolektorów słonecznych, instalacji PV, klimatyzację z odzyskiem ciepła (pompa powietrze-woda) oraz system zarządzania energią. Do końca listopada planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie remontu pozostałej części tego obiektu i dostosowanie go do potrzeb szkoły muzycznej.

W tym miesiącu Urząd Marszałkowski przekazał nam pozytywną odpowiedź na złożony w lipcu br. wniosek o dofinansowanie utworzenia Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Miasto otrzymało dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach konkursu z poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w wysokości 1,24 mln zł z przeznaczeniem na budowę i funkcjonowanie Inkubatora.

Inkubator przedsiębiorczości powstanie dla wszystkich, którzy mają pomysł na firmę, ale boją się ryzyka albo brakuje im pieniędzy na kosztowne wynajmowanie biura, dla tych, których przerażają hasła typu formalności, księgowość, marketing, czy promocja. Głównym założeniem, które przyświecało działaniom projektowym, było wytworzenie korzystnego klimatu i warunków dla początkujących przedsiębiorców czyli wsparcie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miasta.

Nadrzędnym celem inkubatora będzie wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz ich rozwoju, poprzez dostarczanie im niezbędnej infrastruktury użytkowej. Zainteresowani uzyskają tam także niezbędne wsparcie w zakresie obsługi informacyjno – promocyjnej, usług szkoleniowych i eksperckich, poradnictwa prawnego, finansowego, księgowego, pomocy w poszukiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw ze środków publicznych i prywatnych. Ostateczny kształt świadczonych usług zależeć będzie od zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania.

Inkubator zacznie funkcjonować od 1 września 2021 r. przy Placu Jana Pawła II. Planowana wartość inwestycji to 1,86 mln zł. 

W ramach gospodarowania nieruchomościami po przeprowadzeniu, trzecich z kolei, przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kościelnej dokonano sprzedaży dwóch działek. Działkę o pow. 638 m2 zbyto za 71 709 zł brutto zaś działkę o pow. 642 m2 zbyto za 74 538 zł. Ostatecznie spośród przeznaczonych do sprzedaży działek przy ul. Kościelnej pozostała już tylko jedna działka budowlana o pow. 667 m2 .

We wrześniu, na rzecz dotychczasowych najemców, sprzedano trzy komunalne lokale mieszkalne położone przy ul. Świętojańskiej. Zastosowano bonifikatę w wysokości 50% i wartość sprzedaży wyniosła kolejno: 38 956 zł, 53 105 zł, i 63 360 zł. Powyższe opłaty rozłożono nabywcom na 2 raty wraz z zastosowaniem stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

30 września ogłoszony został pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta, o pow. 30,40 m2 przy ul. Zaszkolnej. Planowany termin przetargu to 6 listopada br.

W związku z ogłoszonym przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” rozpoczęto szacowanie rodzaju i  ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Miasta Siemiatycze. Do 31 października br. wszystkie osoby, prowadzące gospodarstwa rolne na terenie miasta, mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę informacyjną o ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia można złożyć w formie pisemnej w urzędzie. Realizacja programu na terenie miasta będzie uzależniona od uzyskania dotacji. W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W sierpniu i wrześniu br. przeprowadzono kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dowodów uiszczania opłat za ww. usługi. Skontrolowano 32 właścicieli nieruchomości w powyższym zakresie, w wyniku czego stwierdzono, że 3 kontrolowane podmioty miały podpisaną przedmiotową umowę oraz przedstawiły dowody uiszczania opłat za kontrolowany okres, 27 skontrolowanych podpisało przedmiotową umowę po otrzymaniu wezwania, natomiast w stosunku do 2 podmiotów, które oświadczyły, że prowadzona przez nich działalność gospodarcza nie powoduje powstawania odpadów komunalnych, prowadzone będą postępowania wyjaśniające.

W sierpniu przeprowadzono również 30 kontroli właścicieli nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji w zakresie posiadania umów na opróżnianie zbiornika bezodpływowego oraz dowodów uiszczania opłat za takie usługi. Z kontrolowanych właścicieli tylko jeden posiadał umowę i przedstawił potwierdzenie wywozu ścieków. Po otrzymaniu wezwania 13 właścicieli nieruchomości podpisało umowy na opróżnianie zbiorników, 7 właścicieli złożyło wniosek o podłączenie do kanalizacji do Przedsiębiorstwa Komunalnego i podpisało umowę na odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Właścicielka jednej z kontrolowanych nieruchomości oświadczyła, że posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, więc nie posiada przedmiotowej umowy, ale okazała ostatnie potwierdzenie wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni. Właściciele 3 nieruchomości przedstawili tylko potwierdzenia wywozu i oświadczyli, że nie posiadają pisemnej umowy, ponieważ jednorazowe opróżnienia szamba traktują jako umowę ustną. Pozostałych 5 właścicieli nie odpowiedziało pisemnie na wezwanie, ale oświadczyli telefonicznie, że nie posiadają umowy i potwierdzeń wywozu, bo nie wiedzieli o takim obowiązku, w tych  przypadkach prowadzone będą postępowania wyjaśniające.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wprowadzonym przez nią obowiązku segregowania odpadów, do 154 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje na zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, wysłano informację o obowiązku złożenia nowej deklaracji i zbierania odpadów w sposób selektywny. Spośród ww. właścicieli nieruchomości, 144 złożyło w wyznaczonym terminie nową deklarację, natomiast w stosunku do pozostałych 10 właścicieli wszczęto postępowania administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją ustaw na dzisiejszą sesję Rady zostały skierowane trzy projekty uchwał dostosowujące funkcjonujący na terenie miasta system gospodarki odpadowej do aktualnie obowiązujących przepisów.

W ramach zaspokajania przez miasto potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, po analizie oferty,  zawarta została umowa z Podlaską Komunikacją Samochodową Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na kolejny okres tj. do  31 sierpnia 2020 r. jej łączna wartość wynosi 290.000 zł brutto.

Na wniosek mieszkańców ul. Armii Krajowej w sierpniu uległ zmianie rozkład jazdy „Linii W” w zakresie kursu nr 5 oraz 6. Kurs nr 5 aktualnie rozpoczyna się i kończy na ul. Armii Krajowej po przejechaniu całej trasy. Natomiast kurs 6 został wydłużony do ul. Armii Krajowej. Wprowadzone wydłużenia tras zapewniają tamtejszym mieszkańcom bloków powrót z centrum miasta w godzinach południowych.

Realizując uchwałę Rady z sierpnia br., 30 września podpisane zostało porozumienie z Gminą Mielnik w sprawie świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na linii Siemiatycze – Mielnik i Mielnik Siemiatycze w granicach administracyjnych miasta. Porozumienie zostało zawarte pilotażowo na okres od 15 października do 15 grudnia. Szacowany koszt porozumienia wynikający z liczby zamówionych kilometrów wynosi: 5.515,90 zł.

Panujące w czasie lata upały i niedobory wody spowodowały straty w uprawach rolniczych. We wrześniu zakończyła pracę Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Komisja składała się z 4 osób, w tym jeden pracownik Urzędu Miasta Siemiatycze, jeden pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach oraz dwóch przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej. Komisja rozpatrzyła w sumie 33 wnioski rolników związane ze stratami wynikającymi z suszy. Po lustracji w terenie, sporządzone protokoły zostały wysłane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na terenie miasta nie odnotowano strat 70% i większych.

Działania podejmowane przez miasto, szczególnie w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska,  zostały zauważone na arenie ogólnopolskiej. W wydaniu lipiec-sierpień 2019 r. na okładce ogólnopolskiego miesięcznika „Zieleń Miejska” poświęconego tematowi kształtowania i zarządzania terenami zieleni miejskiej, współtworzonego przez naukowców, pasjonatów i praktyków, znalazło się zdjęcie zielonego przystanku zlokalizowanego przy pl. Jana Pawła II. Pismo wydawane jest w nakładzie 5000 egzemplarzy i przeznaczone dla osób i instytucji zarządzających aranżacjami przestrzeni i zieleni miejskiej. W wydaniu znajduje się również artykuł pn. „Żyjące przystanki”, którego fragment poświęcony jest zielonym przystankom w Siemiatyczach. Zdjęcie główne do materiału zostało zilustrowane zielonym przystankiem z miasta wraz z opisem. Z kolei w dodatku do Przeglądu Komunalnego - Plus Komunalny znalazł się 6-stronicowy artykuł pt. Siemiatycze jako przykład miasta zielonej energii. Materiał przygotowany w Urzędzie Miasta dotyczy ochrony środowiska, redukcji zanieczyszczenia, wytwarzania energii pochodzącej z OZE, ogólnie rzecz ujmując wzmacniania samodzielności energetycznej na terenie naszego miasta. Artykuł zilustrowały również liczne zdjęcia zarówno zrealizowanych, jak i zaplanowanych do realizacji inwestycji miejskich, w tym projekty pływalni i elektrociepłowni.

Także w ostatnim numerze Wspólnoty piśmie o tematyce samorządowej, docierającym do 98 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce  znajduje się wywiad ze mną gdzie przedstawiłem inicjatywy podejmowane w naszym mieście.

Zostałem również zaproszony w charakterze prelegenta do udziału w dwóch ogólnopolskich forach samorządowych. Podczas I Ogólnopolskiego Forum FIRIS dla Samorządu w Łodzi wystąpiłem z prezentacją dotyczącą siemiatyckiej pływalni. Natomiast podczas XVII Samorządowego Forum Kapitałów i Finansów w Katowicach przedstawiłem uczestnikom zrealizowane i planowane do realizacji działania proekologiczne.

Do miejskiego Programu Rodzina 5+ dołączył kolejny, 24 podmiot - Studio FLESH Izabela Klepacka-Dunajko.  Salon, mieszczący się przy ul. Żwirki i Wigury, w ramach programu proponuje wsparcie w postaci 10 % rabatu na zabiegi pielęgnacyjne twarzy, dłoni i stóp. W dalszym ciągu zachęcam przedsiębiorców do zawierania porozumień z Miastem w ramach programu Karta Rodzina 5+ i Karta Seniora. Partnerom proponujemy darmową promocję na stronie internetowej Miasta, na telebimie oraz w Siemiatyckim Informatorze Miejskim. Bycie partnerem to także wyróżnienie przedsiębiorstwa jako tego, które kieruje się w działalności zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Od 2010 roku przyznawany jest w naszym mieście tytuł Ambasador Siemiatycz. W tym roku tytuł został przyznany Adam Chrabinowi, siemiatyczaninowi, raperowi i  hiphopowemu producentowi muzycznemu znanemu jako Te-Tris. Tytuł został przyznany  za dorobek artystyczny oraz niesłabnącą pasję w rozsławianiu Siemiatycz w kraju i za granicą. Wręczenia pamiątkowej statuetki dokonałem wraz z Przewodniczącą Rady Miasta, Agnieszką Moniką Zalewską podczas tegorocznej edycji Flow Festiwalu.

8 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się kolejna edycja akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku czytane były fragmenty polskich nowel. Tego samego dnia na terenach rekreacyjnych przy siemiatyckim amfiteatrze odbyła się kolejna już edycja Pikniku Organizacji Pozarządowych – wydarzenia prezentującego potencjał i sposoby na spędzanie wolnego czasu razem z organizacjami NGO. W pikniku wzięło udział kilkanaście organizacji. W czasie pikniku  konsultowaliśmy z mieszkańcami m.in. planowane dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w mieście.

20 września miejski samorząd był współorganizatorem II-go Subregionalnego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Aktywni Obywatele i Obywatelki”. Spotkanie było okazją do rozmowy o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym. Podczas spotkania mieliśmy szansę porozmawiać, poprzez łącza internetowe, z Panią Janiną Ochojską, europosłanką, działaczką społeczną i założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej. Wnioski płynące ze spotkania pozwolą nam wprowadzić w życie rozwiązania, które wpłyną na likwidację barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejnym wydarzeniem w mieście były, 22 września, obchody Dnia  bez Samochodu i Sprzątanie Świata. Blisko 200 osób, w sumie zebrało ponad 150 worków śmieci (w okolicach ul. T. Kościuszki, Wysokiej, Świerkowej i zalewów). Kontynuowanie podobnych działań to na pewno dobry pomysł. Mam nadzieję że dzięki takim akcjom wzbudzamy w mieszkańcach chęć dbania o środowisko.

5 października promowaliśmy Siemiatycze na antenie radiowej Jedynki. Z mobilnego studia z Placu Jana Pawła II, goście trzygodzinnej audycji radiowej opowiadali o historii Siemiatycz i okolic, o smakach Podlasia, sposobach na spędzanie wolnego czasu w mieście, o miejskiej pasiece i Targach Pogranicza. Obecny tu pan radny Jerzy Korowicki opowiedział o historii powstania Kaszteliku Korona Podlasia. Ja zaś, będąc jednym z gości, wspomniałem o naszych lokalnych atrakcjach i wydarzeniach oraz zaprosiłem słuchaczy do odwiedzin Miasta.

W ramach doskonalenia pracy Urzędu do 10 listopada prowadzone jest badanie ankietowe  dotyczące poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych przez urząd. Wnioski z przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane do usprawnienia i udoskonalenia pracy Urzędu Miasta Siemiatycze, w celu jak najlepszego usatysfakcjonowania klientów.

Na zakończenie wystąpienia chciałbym z tego miejsca zaprosić Radnych oraz mieszkańców do licznego uczestnictwa w zbliżających się obchodach Święta Niepodległości.

Zachęcam również wszystkich do wywieszenia flag by nasze miasto wyglądało uroczyście w to ważne narodowe święto. 

Dziękuję za uwagę.

Czytany 951 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:29