Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 20 kwietnia 2017 r.

wtorek, 09 maj 2017 09:41

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

             Dzisiejsze sprawozdanie ze względu na zaledwie trzytygodniowy okres jaki upłynął od ostatniej sesji będzie wyjątkowo krótkie, chciałbym jednak skorzystać z okazji by przedstawić Wysokiej Radzie informację o najistotniejszych bieżących sprawach miasta.

Jak informowałem w wystąpieniu na poprzedniej sesji trwają prace przy przebudowie ulicy Słowackiego oraz części ulic Sportowej i Mickiewicza w ramach zadania współfinansowanego w 50 % ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przebudowane zostanie łącznie 904 mb ulic. Zaawansowanie prowadzonych robót szacuje się na około 25% realizowanego przedsięwzięcia. Ustalony termin zakończenia robót to 30 czerwca br.

Na ostatniej sesji wspominałem też o utrudnionej przejezdności na ulicach o nawierzchni żwirowej i gruntowej. Obecnie zostały wykonane niezbędne prace tj. profilowanie oraz dożwirowanie i nastąpiła poprawa ich przejezdności. W ciągu roku w miarę potrzeb, sukcesywnie będą prowadzone prace poprawiające stan nawierzchni. Wykonawcą robót związanych z utrzymaniem dróg żwirowych i gruntowych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w bieżącym roku jest firma Transport Roboty Ziemne Koc Eugeniusz z Siemiatycz.

W rekordowym tempie zrealizowano przebudowę ścieżki pieszej pomiędzy osiedlem Tarasy a ul. T. Kościuszki, we wtorek rozpoczęto prace a już od piątku mieszkańcy mogli korzystać z wyremontowanej kładki. Chodnik z kostki brukowej (ok. 70 mb) wyłożono od osiedla do rzeki Kamionki. Łączy się z kładką na rzece i chodnikiem do ul. T. Kościuszki. Połączenie powstało w odpowiedzi na prośby mieszkańców, zwłaszcza osób, dla których wcześniejsze płyty betonowe były utrudnieniem – osób niepełnosprawnych, rowerzystów i osób spacerujących z dziećmi w wózkach.

W ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Miasta Siemiatycze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, 24 marca br. rozpoczęliśmy pracę nad diagnozą zjawisk kryzysowych na terenie miasta. Aktualnie przebiegają konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Konsultacje potrwają do 10 maja br. w formie:

-           uwag, opinii i propozycji zgłaszanych na formularzu,

-           badania ankietowego,

- oraz   spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.

Wszystkie zastosowane formy konsultacji posłużą do zdiagnozowania problemów występujących na terenie Miasta Siemiatycze, potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni w mieście oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Podczas jednego z posiedzeń komisji wspominałem o koncepcji zorganizowania w naszym mieście grupowego zakupu energii elektrycznej. Korzyści wynikające z takiego rozwiązania są oczywiste gdyż silna i liczna grupa zakupowa ma lepszą pozycję w rozmowach negocjacyjnych. W zależności od ilości zużywanego przez prądu, oszczędności w skali roku, dzięki grupowym zakupom, mogą być bardzo duże. W pierwszym etapie propozycję przystąpienia do grupy zakupowej skierowaliśmy do przedsiębiorców gdyż grupowy zakup energii to szansa na realne obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie z siemiatyckimi przedsiębiorcami zainteresowanymi grupowym zakupem energii elektrycznej. W czasie spotkania zaprezentowane zostały podstawowe założenia projektu ukierunkowanego na bezpośrednie wsparcie podmiotów gospodarczych. Grupowy zakup energii to szansa na realne obniżenie kosztów prowadzonej działalności. W chwili obecnej czekamy na deklaracje przedsiębiorców przystąpienia do grupy zakupowej.

Do Programu Rodzina 5+ przystąpił kolejny, już 19 partner – MORAMI Sp. z o.o. ze Słoch Annopolskich. Partner oferuje posiadaczom karty Rodzina 5+ wejście na salę zabaw Wesolandia przy ul. Krzywej 12 za kwotę 15 zł/h za całą rodzinę (przy ofercie standardowej 10 zł/h od osoby). W sali zabaw organizowane są imprezy okolicznościowe, zabawy i animacje dla dzieci, w sali funkcjonuje również kawiarnia.

4 kwietnia nasze miasto gościło przedstawicieli Organisation for Economic Co-operation and Development w skrócie OECD, międzynarodowej organizacji o profilu ekonomicznym, skupiającej 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Miałem przyjemność zaprezentowania naszego miasta, przedstawienia naszych osiągnięć i planów. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że przedstawiciele organizacji wyrazili swoje uznanie dla podejmowanych inicjatyw. Szczególnie zwrócili uwagę, że nie koncentrujemy się tylko na rozwoju infrastruktury lecz również realizujemy projekty społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców.

Aktualnie w Urzędzie Miasta pracujemy nad wdrożeniem aplikacji dzięki, której Miasto jako zarządca infrastruktury technicznej i komunalnej będzie miało szansę sprawniej podejmować działania związane z przystąpieniem do usuwania występujących awarii lub zaistniałych zagrożeń. Podstawową funkcją tego serwisu internetowego, jest możliwość zaznaczenia przez mieszkańca lokalizacji problemu na mapie, opisania go oraz automatycznego poinformowania o takim zgłoszeniu instytucji odpowiedzialnych za rozwiązanie określonych kategorii spraw. Optymalnym narzędziem do zgłoszenia alertu jest telefon komórkowy z wgraną aplikacją naprawmyto.pl. Można to uczynić również za pośrednictwem komputera z dostępem do internetu. Zauważony problem należy zaznaczyć na mapie Siemiatycz, wybrać jego kategorię, krótko opisać i dodać ewentualnie zdjęcie. Wytworzona informacja automatycznie pojawi się u zarządcy gminnego systemu, który przekaże sprawę opiekunowi kategorii do realizacji. W momencie pozytywnego zakończenia fazy testów, Miasto Siemiatycze dołączy do nielicznej jeszcze grupy miast w kraju, które wprowadziły takie udogodnienie dla swych mieszkańców. Zachęcam także Państwa radnych do korzystania z tego narzędzia. Link do serwisu znajduje się na stronie internetowej miasta.

Chciałbym Wysokiej Radzie zasygnalizować planowane w najbliższym czasie wydarzenia i zachęcić do udziału w nich.

28 kwietnia br. na plaży miejskiej przy zalewie nr 2 odbędzie się finał Dnia Ziemi w ramach projektu „Dzień Ziemi i wiosenne porządki w Siemiatyczach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach zadania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych organizowane są lekcje o tematyce ekologicznej. Uczniowie pogłębiają wiedzę w zakresie ochrony środowiska i zagrożeń jakie niesie działalność człowieka. W gimnazjach został ogłoszony konkurs na wykonanie ekologicznej makiety wybranego fragmentu Miasta. W czasie happeningu 28 kwietnia wspólnie będziemy porządkować okolice nad zalewem. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych, przewidziane są quizy i konkursy z nagrodami. Podczas imprezy do zalewu zostanie wrzuconych 3600 kul bokashi, które ulepili uczniowie. W związku z projektem ogłoszony zostanie konkurs na największą ilość uzbieranych śmieci. Porządki zakończą się w godzinach popołudniowych wspólnym ogniskiem. Realizacja projektu wpłynie na kształtowanie wśród mieszkańców postawy odpowiedzialności za stan środowiska, a w dłuższej perspektywie włączy społeczeństwo w działania na rzecz jego ochrony.

3 maja będziemy obchodzili 226 rocznicę uchwalenia konstytucji majowej. Obchody rozpoczną się o godz. 8.30 nabożeństwem w intencji mieszkańców Siemiatycz w Cerkwii pw. Zmartwychwstania Pańskiego, następnie msza w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i koncert w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku. O godz. 12.15 zbierzemy się przy budynku starostwa i przejdziemy pod pomnik Tadeusza Kościuszki by złożyć kwiaty.

W niedzielne popołudnie 7 maja br. o godz. 16.00 na skwerze Artystów przy ul. 11 Listopada rozpocznie się majówkowy piknik dla mieszkańców. Remont skweru został wykonany w 2016 r. Zakres prac obejmował renowację fontanny, utwardzenie terenu, wykonanie zjazdów, oświetlenia, budowę schodów, montaż ławek i kwietników. Dopełnieniem całości będzie roślinność. Prace związane z nasadzeniami powinny zakończyć się do końca kwietnia, tak aby na początek maja wszystko było gotowe. W programie majówki m.in. spotkania z lokalnymi twórcami, zabawy dla dzieci, grill, a także – jeżeli będzie zainteresowanie udziałem - kiermasz staroci, wszystko przy dźwiękach muzyki.

W niedzielę 14 maja o godz. 14.00 na terenach rekreacyjnych przy amfiteatrze rozpocznie się piknik z okazji Dnia Europy. Dzieci z siemiatyckich szkół i przedszkoli zaprezentują ponad dwadzieścia krajów europejskich. W programie gry, zabawy i atrakcje dla dzieci. Dzień Europy obchodzony będzie w Siemiatyczach już po raz kolejny. Tym razem będzie miał charakter ogólnomiejski i może stać się okazją do rodzinnego spędzenia wolnego czasu.

Jeszcze raz zachęcam Państwa do korzystania z aplikacji NaprawmyTo i zapraszam do uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1882 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:35