Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta w dniu 21 września 2016 r.

wtorek, 27 wrzesień 2016 11:22

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado !

Za nami wakacje z jednej strony czas wypoczynku z drugiej, okres sprzyjający realizacji inwestycji i remontów.

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta i współpracy z organizacjami pozarządowymi podczas tegorocznych wakacji 225 dzieci wyjechało na wypoczynek poza miasto a 25 uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej. Każdy z organizatorów był zobowiązany do realizacji w czasie turnusu programu związanego z profilaktyką uzależnień połączono więc wypoczynek z profilaktyką co pozwoliło na sfinansowanie go z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ciekawą ofertę zaproponowano również osobom przebywającym w Siemiatyczach. W tym roku z okazji Światowych Dni Młodzieży mieszkańcy naszego miasta gościli pielgrzymów z Włoch. Dla nich i pielgrzymów przebywających w sąsiednich gminach zorganizowano koncert zespołów rokowych. Miłośnicy folkloru mogli uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Kultura bez Granic połączonym z XI Targami Pogranicza i w Festynie Białoruskim. Po raz 12 odbył się Blues Festiwal oraz na zakończenie wakacji Siemiatycze Flow! Festiwal. Po raz czwarty funkcjonowało, cieszące się powodzeniem, Kino pod Gwiazdami. W bieżącym roku w kinie plenerowym prezentowane były głównie nowości. W wakacyjne weekendy odbyło się 18 seansów.

W czasie wakacji funkcjonowały 2 miejsca do kąpieli: otwarty basen przy małym zalewie oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli przy zalewie numer 2. Nad bezpieczeństwem czuwało pięciu wykwalifikowanych ratowników. Przed rozpoczęciem sezonu uzupełniono i zakupiono dodatkowy sprzęt do udzielania pomocy wypoczywającym nad wodą. Wartość zakupionego sprzętu to 10 000 zł.  Przed sezonem kąpielowym oraz w jego trakcie dokonywano bieżącej oceny jakości wody na podstawie przeprowadzanych badań. Badania nie wykazywały nieprawidłowości, woda przez całe wakacje nadawała się do kąpieli.  Wypoczywającym, głównie, dzieciom i młodzieży zorganizowano cykl zawodów, turniejów i zajęć sportowych.
Każdorazowo uczestników nagradzano pamiątkowymi medalami i upominkami.  Do dyspozycji były też 2 boiska orlik, 3 boiska wielofunkcyjne oraz
3 boiska do siatkówki plażowej.  Zajęcia na boiskach były prowadzone przez
animatorów sportu. Wydarzeniem, był I Wieczorny Przejazd na Czymkolwiek. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, wzięło w niej udział kilkaset osób. Wśród ciekawych imprez należy wymienić również Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza, paradę motocykli, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Maratonie MTB - jazdę terenową na rowerach czy też wrześniowy Maraton Sumowy.

W okresie wakacyjnym funkcjonował punkt Informacji Turystycznej przy Placu Jana Pawła II. W punkcie dostępne były ulotki, plany, mapki, foldery, pocztówki i inne materiały promocyjne. Punkt miasta został certyfikowany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Z informacji w punkcie skorzystało blisko 1500 osób indywidualnych. Ponadto Siemiatycze w okresie wakacyjnym odwiedziło ponad 30 grup wycieczkowych. Miasto coraz liczniej odwiedzają turyści, przyciągają do nas czyste powietrze i piękny zalew. Wśród odwiedzających były także grupy z zagranicy, m.in. z Niemiec, Francji, Białorusi, Belgii i Skandynawii.

Jeśli chodzi o inwestycje to na początku wakacji została zakończona przebudowa ul. Nadrzecznej współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej na odcinku 487 m, dodatkowy kanał deszczowy długości 545 m z wymianą wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, parkingi na 96 miejsc postojowych, zatokę autobusową, chodniki, zjazdy, ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż zalewu, oświetlenie ścieżki oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą zadania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Wartość zadania ok. 1 400 000 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 700 tys. zł. Zgodnie z ustaleniami, Rejon Energetyczny przystąpił do przebudowy linii napowietrznej ulicy Nadrzecznej i części Mickiewicza. Do połowy następnego roku z ulicy powinny zniknąć słupy średniego napięcia i tym samym teren nad zalewem zyska na wyglądzie.

Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej chcemy również skorzystać w następnym roku. W ubiegłym tygodniu złożony został wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy odcinków ulic Mickiewicza, Sportowej i Słowackiego o łącznej długości 904 m. Zadanie zatytułowano „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach”. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie: przebudowy nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, budowę chodników i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej tzw. bezfazowej. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się wykonanie: zatoki autobusowej wraz z peronem przy ul. Sportowej, przebudowę skrzyżowania ul. Chopina z ul. Słowackiego na mini rondo, 4 wyniesione przejścia dla pieszych, wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, doświetlenie 9 szt. przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, oznakowanie poziome i pionowe. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 1 087 000 zł. Wnioskowana wysokość dotacji – 50 % wartości zadania.

Zrealizowano również remont mieszkalnego budynku komunalnego przy ulicy Krótkiej. Zakres remontu obejmował wymianę części stolarki okiennej, obróbki stolarki, wykonanie elewacji deską szalunkową oraz uzupełnienie i malowanie tynków zewnętrznych. Koszt prac wyniósł 20 tys. złotych. Z tej kwoty 13 tys. zł było pozyskane ze środków Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r.

Ku końcowi zmierzają prace związane z wybudowaniem placu zabaw na Osiedlu POM – pierwszego projektu realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego. Wykonawca firma York s.c. z Białegostoku zobowiązała do zakończenia prac wraz z końcem września br. Wartość zadania wyniesie prawie 33 tys. zł. Najmłodsi siemiatyczanie będą mogli korzystać z ośmiu atestowanych urządzeń. Wśród nich są między innymi bujak sprężynowy i sześcian sprawnościowy .

Kolejną inwestycją na ukończeniu jest budowa Skweru Artystów przy ul. 11 Listopada. Zakres prac obejmuje odrestaurowanie fontanny i jej podświetlenie. Teren wokół został utwardzony kostką betonową, wykonany zostanie zjazd dla wózków z dziećmi i osób niepełnosprawnych, zainstalowane zostanie oświetlenie oraz zamontowane zostaną ławki. Mam nadzieję, że będzie to kolejne w naszym mieście miejsce, gdzie mieszkańcy, szczególnie pobliskich bloków, chętnie będą spędzać czas.

Od 1 września Miejska Biblioteka Publiczna realizuje projekt pn. - ''Czytam, więc jestem – Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią”. Realizacja zadania obejmie wyburzenie fragmentów ścian, wymianę stolarki wewnątrz budynku, instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymianę posadzki, zabudowę tarasów ok. 80 m², utworzenie dwóch pracowni komputerowych. Przeniesione zostanie wejście główne do budynku, co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort korzystania z biblioteki. W ramach projektu zakupionych zostanie 18 zestawów komputerowych, w tym do obsługi osób niewidomych, skaner do digitalizacji, rzutnik i ekran. W rezultacie biblioteka zyska powierzchnię i dodatkowe pomieszczenia wielofunkcyjne, powstanie nowa jakość infrastruktury w zakresie promocji literatury, czytelnictwa oraz kultury. Biblioteka zmieni się w nowoczesne centrum kultury dostępne i przyjazne mieszkańcom. Całkowity koszt projektu wynosi 1 517 638 zł z tego 75 % zostanie sfinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obecnie prace skoncentrowane są na przygotowaniu przetargu mającego wyłonić wykonawcę prac objętych zadaniem inwestycyjnym.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznane zostało Miastu dofinansowanie w wysokości 294 859 zł na budowę zespołu lokali socjalnych przy ul. Armii Krajowej. Zaprojektowany budynek będzie składał się z 12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 301 m2. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to wiosna następnego roku. Inwestycja powinna zostać zakończona wiosną 2018 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 850 000 zł.

Na końcowym etapie są prace projektowe związane z budową krytej pływalni przy ulicy Świętojańskiej. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę i kompletowana dokumentacja.

Prace projektowe prowadzone są również w związku z planowaną termomodernizacją budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Gen. Andersa i Szkoły Muzycznej przy ulicy Piłsudskiego. Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W zakresie utrzymania dróg przeprowadzony został remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulic Dąbrowskiego, Rogińskiego, Spacerowej, Słowackiego, Kasztanowej, Szpitalnej, wjazdu do kotłowni na os. Wysokie, drogi wewnętrznej przy weterynarii oraz drogi od ul. Drohiczyńskiej do wysypiska. Koszt wykonanych remontów wyniósł ok. 7 tys. zł. W miarę potrzeb wykonywane było także profilowanie i doziarnianie kruszywem dróg gruntowych i żwirowych. Koszt tych prac wyniósł ok. 10 tys. zł.

Wprowadzono dwie zmiany w organizacji ruchu na ulicach miejskich:
- w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Ściegiennego i ul. Wesołej ustawiono lustro drogowe,
- na skrzyżowaniu ul. Powstania Styczniowego i ul. Cichorskiego-Zameczka zamieniono znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa” na znaki B-20 „STOP” oraz oznakowano dwa przejścia dla pieszych znakami pionowymi i poziomymi.

W miesiącu wrześniu ustawione zostały dwie wiaty przystankowe typu Afrodyta na przystankach komunikacji miejskiej przy ul. 11 Listopada w okolicy ul. S. Żeromskiego i na wysokości Posterunku Energetycznego. Koszt zakupu i montażu wiat wyniósł 9 tys. zł.

Sukcesywnie prowadzone są prace porządkowe na ulicach i działkach miejskich – zamiatanie, zwalczanie chwastów, pielęgnacja kwiatów, krzewów ozdobnych i drzew, koszenie traw. Pracownikom Urzędu Miasta pomagają osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych.

7 września podpisałem z Powiatem Siemiatyckim porozumienie o przejęciu na własność miasta 20 m2 działki z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Szpitalnej w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną ZOZ. Miasto zapłaciło odszkodowanie w wysokości 7 955 zł, które zasiliło konto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

W ramach gospodarowania nieruchomościami w ostatnim okresie sprzedano dwie miejskie działki:
- przy ul. 11 Listopada o pow. 4850 m2, działka została zbyta użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym za kwotę wynikającą z różnicy między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego plus koszty sporządzenia operatu: tj. za 112 621 zł,
- oraz przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 656 m2 w trybie przetargu ograniczonego za kwotę 25 250 zł plus podatek VAT.

Nie znalazły nabywców dwie działki wystawione na sprzedaż w drodze przetargu:
- przy ul. T. Kościuszki, cena wywoławcza 35 000 zł plus podatek VAT,
- oraz przy ul. 11 Listopada, cena wywoławcza 51 000 zł plus podatek VAT.

Dokonana została zamiana dwóch działek położonych przy ul. Ogrodowej stanowiących własność Miasta Siemiatycze o łącznej powierzchni 34m2 na dwie inne działki przy tej samej ulicy i o tej samej wielkości z przeznaczeniem na realizację drogi. W wyniku powyższej zamiany Miasto zapłaciło właścicielowi działek różnicę wynikającą z operatów szacunkowych w wysokości 26,61 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usług przewozowych komunikacji miejskiej w okresie od 1 września br. do 31 sierpnia 2017 r.. Jedyną i najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o. Cena brutto zamówienia wynosi: 222 382,80 zł. Zarówno linie komunikacyjne jak i rozkład jazdy w stosunku do lat poprzednich pozostają bez zmian.

Po wakacyjnej przerwie do Urzędu Miasta wracają dyżury specjalisty ds. funduszy europejskich. Bezpłatna forma wsparcia skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej rozpoczęcie, organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych. Dyżury stanowią uzupełnienie comiesięcznych raportów wysyłanych do przedsiębiorców o dostępnych krajowych i zagranicznych środkach finansowych na rozwój przedsiębiorstw.

Do 15 września prowadzony był nabór na dwa bezpłatne szkolenia z tematyki przedsiębiorczości: „Bezpłatne narzędzia do marketingu on-line (i nie tylko)” oraz „Zanim zostanę przedsiębiorcą – trening przedsiębiorczości”. Szkolenia są dedykowane osobom prowadzącym lub zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zgłosiło się na nie 36 osób w tym 25 uczniów technikum ekonomicznego. Szkolenia poprowadzą specjaliści z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Wraz z powrotem dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół wznowiona została zapoczątkowana w czerwcu akcja bezpłatnych przeglądów zębów. Przeglądy zębów odbywają się w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. Po przeprowadzonych badaniach rodzice otrzymują informację o wynikach konsultacji. Działania połączone zostaną z edukacją, której celem będzie wykształcenie nawyków dbania o higienę jamy ustnej oraz regularnych wizyt u stomatologa. Wraz z wynikami konsultacji rodzice przebadanych dzieci otrzymają informację o tym gdzie i z jakich świadczeń stomatologicznych można skorzystać bezpłatnie.

Od lutego przyszłego roku Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpi do realizacji projektu edukacyjnego "WYSPA - wyjątkowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach". Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość projektu wynosi : 582 166 zł, w tym wkład własny w wysokości 37 900 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony do szkoły nowy sprzęt, będą realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki i języka angielskiego, doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów, wycieczki edukacyjne, stypendia dla najlepszych uczniów, usprawnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania kompetencji kluczowych.

W dniach 16 i 19 września zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2016”. Zaangażowano w nią ok. 700 uczniów siemiatyckich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz zespołu szkół. W wyniku sprzątania zebrano łącznie 143 worki z odpadami, co dało 17,2 m³ odpadów.

Z dniem 1 lipca wprowadzone zostały w Urzędzie Miasta zmiany organizacyjne. Zlikwidowany został Referat Spraw Obywatelskich i jego zadania przejął Urząd Stanu Cywilnego natomiast dotychczasowy Referat Infrastruktury i Geodezji został podzielony na dwa referaty Referat Gospodarki Komunalnej i Referat Infrastruktury. Liczba referatów w Urzędzie pozostała taka sama jednak zmiany organizacyjne zapewnią sprawniejszą realizację zadań i lepszy nadzór.

Na zakończenie chciałbym zaprosić Państwa do licznego uczestnictwa, w najbliższą niedzielę, w obchodach dnia bez samochodu. W naszym mieście impreza odbywa się po raz drugi. W tym roku w ramach atrakcji przewidziany został o godz. 14 aktywny spacer z przewodnikiem, podczas którego przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy o Siemiatyczach, w którym nagrodą główną jest rower. Od godz. 15 przy amfiteatrze rozpocznie się pokaz akrobatyki rowerowej w wykonaniu Piotra Bielaka. W programie także: bezpłatne znakowanie i przegląd rowerów, pokazy pierwszej pomocy, pokazy z wykorzystaniem symulatora zderzeń i alkogogli i darmowe dmuchańce dla dzieci.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2790 razy Ostatnio zmieniany środa, 25 kwiecień 2018 10:54