Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

czwartek, 30 listopad 2017 12:19


Raport z konsultacji społecznych
projektu Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

Styczeń 2018 r.

1. WPROWADZENIE

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów rewitalizacji w gminie. Jedną z form partycypacji społecznej jest utworzenie i funkcjonowanie komitetu rewitalizacji. Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Przedmiotem niniejszego Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od mieszkańców.

2. PRZEDMIOT, TERMIN I FORMY KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje trwały od 7 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
c. Osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag i opinii, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w dniu: 15 grudnia godz. 10.00.
3. Zbieranie uwag ustnych w pok. nr 2 Urząd Miasta Siemiatycze (wejście od Placu Jana Pawła II), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w godzinach pracy Urzędu w dniach:
• 14 grudnia 2017 r.
• 22 grudnia 2017 r.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji był dostępny w Urzędzie Miasta Siemiatycze, pok. Nr 2 parter (wejście od Pl. Jana Pawła II) w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemiatycze, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze pod adresem https://siemiatycze.eu/pl/ (wejście przez zakładki: „Projekty UE”, „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”).
Ponadto informacje o konsultacjach społecznych promowane były poprzez:
• Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze,
• Zaproszenia imienne wysyłane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przewodniczących rad osiedli, radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
• Plakaty informacyjne na tablicy w Urzędzie Miasta Siemiatycze.


3. PRZEBIEG KONSULTACJI

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz regulamin jego pracy zostały opracowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.).
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji pozwoliły na zweryfikowanie na ile propozycja burmistrza odpowiada na potrzeby mieszkańców.
Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne formularze zgłaszania uwag.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 15 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze. W spotkaniach wzięło udział 4 mieszkańców Miasta Siemiatycze. Podczas spotkania przedstawiono projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W trakcie spotkania uczestnicy nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały.
Jedną z form konsultacji była możliwość zgłaszania uwag w Urzędzie Miasta w postaci uwag ustnych. W trakcie konsultacji w urzędzie pracownik urzędu telefonicznie i ustnie udzielał zainteresowanym wyjaśnień dotyczących projektu uchwały. Nie zgłoszono żadnych uwag.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023 ze zm.)

Burmistrz Miasta Siemiatycze
zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Termin konsultacji: od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
a) Osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag i opinii, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w dniu: 15 grudnia godz. 10.00.
3. Zbieranie uwag ustnych w pok. nr 2 Urząd Miasta Siemiatycze (wejście od Placu Jana Pawła II), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w godzinach pracy Urzędu w dniach:
14 grudnia 2017 r.

22 grudnia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Siemiatycze. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Siemiatycze, dnia 30 listopada 2017 r.


         Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Czytany 2018 razy Ostatnio zmieniany piątek, 12 styczeń 2018 08:51