Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 27 kwiecień 2015 11:58

Lepsze jutro - od bierności do aktywności 2011

W okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach realizuje projekt systemowy na 2011 r. w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.           

   

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób  bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, rekrutujących się spośród petentów ośrodka pomocy społecznej w Siemiatyczach, poprzez pomoc doradcy zawodowego, psychologa , prawnika oraz udział w kursach, szkoleniach oraz treningach w okresie trwania projektu.

Cele szczegółowe:

-zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania zatrudnienia BO poprzez udział w zajęciach z doradcą zawodowym w okresie trwania projektu;

-podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych BO umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową w okresie trwania projektu;

-podniesienie kwalifikacji zawodowych BO w okresie trwania projektu.

Projekt skierowany jest do 30 osób, (14 kobiet, w tym 2 kobiet niepełnosprawnych i 16 mężczyzn, w tym 4 niepełnosprawnych), korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Przede wszystkim są to osoby, które pozostając bez zatrudnienia i korzystając z pomocy społecznej skazują siebie i swoje rodziny na wykluczenie z życia społecznego i zawodowego,  co prowadzi do ubóstwa i demoralizacji.    

W ramach projektu zawartych zostało 30 kontraktów socjalnych obejmujących zadania w sferze aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Przeprowadzone zostały szkolenia, tzw. treningi umiejętności psychospołecznych i indywidualne konsultacje z umiejętności psychospołecznych z psychologiem (aktywizacja społeczna). Dodatkowo zorganizowano szkolenie i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. W zakresie aktywizacji edukacyjnej realizowane są szkolenia zawodowe w zakresie: opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej i dziecka, kucharz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Czytany 3906 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 kwiecień 2015 12:41