Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

„Dobry start” - wyprawka dla uczniów 300+

środa, 27 czerwiec 2018 11:24

Od 1 lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach będzie realizował rządowy program ,,Dobry start”. Jest to program na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku 300 złotych na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w roku 2018.

Powyższe wsparcie przysługuje:

Rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

 

Składanie wniosków:    

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Miejsce złożenia wniosku:

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, a więc jednostki właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko, w przypadku mieszkańców miasta Siemiatycze, jest to:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35A (pok. nr 5, pok. nr 6, pok. nr 101);

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach ul. Ogrodowa 2 (sekretariat);

Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach ul. Andersa 3 (sekretariat);

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach ul. Świętojańska 25 (sekretariat).

 

Wszelkie informacje dotyczące ,,Programu 300+” można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonów: 85 730 41 00, 85 730 41 74.

 

Termin składania wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Realizacja świadczenia:

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Informacja - MOPS Siemiatycze.

Czytany 2758 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 wrzesień 2020 12:26